Členské příspěvky

Informace pojištění, které je součástí členství najdete zde

Informace o způsobu úhrady a registrace najdete zde


ČLENSTVÍ V ALPENVEREIN.CZ v r. 2023


Členství v ALPENVEREIN.CZ mohou získat naši občané, kteří o ně projeví zájem. Jedinou nutností je vyplnit jednoduchou přihlášku a řádně uhradit členské příspěvky. Minimální výše členských příspěvků je jednotná pro všechny zájemce z ČR.

Kategorie Členské poplatky
A − Členství
dospělý muž nebo dospělá žena v produktivním věku 28 až 64 let (roč. 1959 − 1995)
1 700,− Kč
B − Členství
partneři kategorie A (mají společnou domácnost)
členové horské záchranné služby od roč. 2007
senioři od 65 let (roč. 1958 a starší)
junioři od 19 do 27 let (roč. 1996 − 2004)
1 320,− Kč
B − Členství
zdravotně postižení
720,− Kč
Děti a mládež
věk 0 až 18 let (roč. 2005 a mladší)
720,− Kč
Rodinné členství 
rodiny s jedním nebo více nezaopatřenými dětmi 0 až 18 let, nebo u studentů 19 až 27 let (příspěvek platí pouze rodiče) např.:
 
otec 1700 Kč (A-člen) + matka 1320 Kč (B-člen) + děti gratis 3 020,− Kč
otec 1320 Kč (B-člen; senior/junior) + matka 1320 Kč (B-člen) + děti gratis 2 640,− Kč
nebo rodič samoživitel/ka + děti gratis 1 700,− Kč
nebo otec invalidní 720 Kč + matka 1320 Kč + děti gratis 2 040,− Kč
nebo otec invalidní 720 Kč + matka invalidní 720 Kč + děti gratis 1 440,− Kč
duplikát průkazky AV  0,− Kč
změna jména či adresy, vystavení nové průkazky  0,− Kč

Poznámka:
zdravotně postižení - platí pro osoby se stupněm postižení od 50 % (tj. II. nebo III. stupeň invalidity), postižení musí mít průkaz nebo jiný doklad potvrzující nutnou zvýšenou rodinnou péči nebo doklad o pobírání invalidních příspěvků

Nový člen ÖAV - aktuální platný výklad: pro registraci platí, že nový člen je dnes i ten stávající člen AV, který vynechal úhradu členství jen jeden rok. Pro stávajícího člena, který neuhradil členství v roce 2022 tj. platil naposledy členství v roce 2021 nebo v roce 2020 platí, že může obnovit členství pro rok 2023 jako nový člen již k 1.9.2022 a zdarma využívat výhody členství v období září - prosinec 2022.

Jste občany Slovenské Republiky a rádi byste si členství v Alpenvereinu zaplatili v € převodem ze slovenského účtu? Pokud ano, tak se prosíme registrujte přes www.alpenverein.sk.ČASOPIS lidé&HORY v r. 2023

Zvýhodněné celoroční předplatné pro členy ALPENVEREIN.CZ, KČT i ČHS.
Časopis lidé&HORY bude mít v roce 2023 standardně 102 stran.
Cena jednotlivých čísel bude 92 Kč, celoroční předplatné (6 čísel) 520 Kč, zvýhodněné celoroční předplatné (6 čísel) 380 Kč.

 

ČASOPIS TURISTA v r. 2023

Zvýhodněné celoroční předplatné pro členy ALPENVEREIN.CZ, KČT i ČHS.
Časopis TURISTA bude mít v roce 2023 standardně 76 stran.
Cena jednotlivých čísel bude 70 Kč, celoroční předplatné (10 čísel) 650 Kč, zvýhodněné celoroční předplatné (10 čísel) 540 Kč resp. 620 Kč (částka 540 Kč platí při úhradě předplatného do 15.1.2023).