Připojištění trvalé invalidity - Generali Česká pojišťovna

Nabídka připojištění pro členy alpenverein.cz
od Generali České pojišťovna


Generali Česká pojišťovna


Na základě smlouvy mezi pojistníkem (ALPY spol. s r.o., Štefánikova 63, Praha 5) a Generali Českou pojišťovnou a.s. může každý člen ALPENVEREIN.CZ využít zcela nové nabídky pojištění trvalé invalidity pro případ úrazu při volnočasových aktivitách, která má za následek trvalou invaliditu (trvalé následky od 50 %) nebo úmrtí.

Pojištění je určené pro všechny české a slovenské členy ALPENVEREIN.CZ, má celoroční platnost (od 1.1. resp. od data úhrady pokud je úhrada provedena po 1.1. do 31.12. aktuálního roku).
Pojištění je možné uzavírat buď osobně nebo on-line.

Pojištění trvalé invalidity pro členy ALPENVEREIN.CZ je nabízeno ve dvou variantách.
Varianta Basic je určena pro sporty běžné rizikovosti. Varianta Full se vztahuje i na vyjmenované druhy extrémních sportů.

Plnění pojišťovny bude formou jednorázových částek dle objednané sazby 750 000 Kč, 1,5 mil. Kč nebo 2,5 mil. Kč.
Níže uvedené tarify jsou platné pro rok 2023 i 2024.

Sazebník pojistného - varianta FULL (vč. extrémních sportů)
Vstupní věk nad 18 let do 17 let 75+ Rodina* profesionální
sportovec
Trvalé
následky
nad 50%
750 000 Kč 235 Kč 155 Kč 704 Kč 749 Kč 470 Kč
1 500 000 Kč 470 Kč 311 Kč 1409 Kč 1499 Kč 940 Kč
2 500 000 Kč 783 Kč 518 Kč 2348 Kč 2498 Kč 1566 Kč
Smrt
úrazem
750 000 Kč 266 Kč 221 Kč 799 Kč 931 Kč 532 Kč
1 500 000 Kč 533 Kč 442 Kč 1599 Kč 1862 Kč 1066 Kč
2 500 000 Kč 888 Kč 737 Kč 2665 Kč 3103 Kč 1776 Kč
Sazebník pojistného - varianta BASIC (sporty běžné rizikovosti)
Vstupní věk nad 18 let do 17 let 75+ Rodina* profesionální
sportovec
Trvalé
následky
nad 50%
750 000 Kč 78 Kč 52 Kč 235 Kč 250 Kč 175 Kč
1 500 000 Kč 157 Kč 104 Kč 470 Kč 500 Kč 313 Kč
2 500 000 Kč 261 Kč 173 Kč 783 Kč 833 Kč 522 Kč
Smrt
úrazem
750 000 Kč 89 Kč 74 Kč 266 Kč 310 Kč 178 Kč
1 500 000 Kč 178 Kč 147 Kč 233 Kč 621 Kč 355 Kč
2 500 000 Kč 296 Kč 246 Kč 888 Kč 1034 Kč 592 Kč

Rodina*: maximálně 2 dospělí (starší 18 let) a neomezený počet dětí do 17 let včetně.
Profesionální sportovec - věk 18-74 let.


Smluvní dokumentace, podmínky pojištění platné pro připojištění od Generali České pojišťovny:

Informační dokument o pojistném produktu
Doplňkové a všeobecné podmínky pojištění, tabulka sportů
Tabulka sportů
Oceňovací tabulky
Stručná informace o zpracování osobních údajů
Předsmluvní informace


Jak uzavřít pojištění?

- pojištění lze objednat spolu s členstvím v Alpenverein.cz na www.alpenverein.cz/prihlaska,
- nebo při osobní návštěvě v kanceláři ALPY/alpenverein.cz (Štefánikova 63, Praha 5).