Pojištění - základní informace

Smluvní podmínky pojištění (Alpenverein Weltweit Service), které je nedílnou součástí členství v Alpenvereinu najdete níže:

 

Podmínky platné od 1.1.2023 do 31.12.2027:

Celosvětově platné pojištění pro členy AV 2023-2027 - česky

Celosvětově platné pojištění pro členy AV 2023-2027 - německy

Celosvětově platné pojištění pro členy AV 2023-2027 - anglicky

 

Celosvětově platné pojištění pro členy Alpského klubu (Alpenverein Weltweit Service) je neoddělitelnou součástí členství, tento systém pojištění zajišťuje pojistnou ochranu pro všechny členy ÖAV (Rakouský Alpenverein) při úrazech ve volném čase pro oblast záchranných akcí. Pojistná ochrana platí rovněž pro převoz z ciziny do místa trvalého pobytu, pro převoz v zemi trvalého pobytu, při repatriaci a za léčebné výkony při úrazech při aktivitách ve volném čase, při výkonu povolání a při nemoci. Alpenverein Weltweit Service platí na celém světě kromě pojištění zákonné odpovědnosti a pojištění právní ochrany, tato pojištění platí pouze v Evropě.
Pojistitelem pro Alpenverein Weltweit Service je Generali Versicherung AG.

Pojištění, které je součástí členství v ÖAV, platí pro všechny sporty, vyjma sportů provozovaných ve vzduchu (parašutismus, paragliding, závěsné létání a podobné).

 

Pojištění Alpenverein Weltweit Service a koronavirus (Covid-19):

Onemocnění způsobené covidem:
- je stejně jako jiné onemocnění pojištěné,
- výdaje na nebytné lékařské ošetření i z lékařského hlediska nutného transportu ze zahraničí jsou pojištěné.
Výdaje na karanténu či izolaci v hotelu či jiném podobném zařízení (např. z důvodu podezření na onemocnění koronavirem či místních nařízení) nejsou pojištěné. Nejedná se o nezbytné lékařské ošetření.

 

Upřesnění v podmínkách pojištění od 1.12.2020:

Od 7.2.2019 je platné následující omezení: "pojištěné nejsou cesty do Arktidy (destinace za severním polárním kruhem), pojištěny jsou však cesty po pevnině v Norsku, Švédsku a Finsku. Pevninou se rozumí ta část země, na kterou se lze dostat po cestě po souši".
Od 1.12.2020 platí upřesnění:
Pojištěné nejsou cesty do Arktidy (destinace za severním polárním kruhem), pojištěny jsou však cesty za polárním kruhem po pevnině v Norsku, Švédsku a Finsku. Pevninou se rozumí ta část země, na kterou se lze dostat po souši, také pomocí mostů a/nebo tunelů.
Severní polární kruh - platnost pojištění.

 

Novinky v podmínkách pojištění od 1.8.2020:

- pojištěné není potápění s mimořádným rizikem (potápění od 40m, potápění pod ledem, potápěčské expedice)
- pojištěné nejsou závody na horských kolech (downhill, four cross, dirt jump) vč. tréninkových a kvalifikačních jízd
- pojištěné nejsou pokusy o světové rekordy v oblasti rychlosti, potápění a letectví
- pojištěné nejsou nejsou účasti na expedicích - expedicí se rozumí cesta trvající více dní či týdnů s částečně průzkumným charakterem v málo navštěvované oblasti bez pevné infrastruktury (např. horských chat)
- výše uvedené výluky platí jak pro záchranné akce, tak i pro repatriaci a lékařské ošetření v zahraničí

 

Novinky v podmínkách pojištění od 1.1.2020:

- v případě speleologie došlo k omezení krytí
Pojištěny jsou prohlídky ve veřejně přístupných jeskyních organizované a spravované společnostmi, obcemi či svazy. V jeskyních jsou cesty, schody či zábradlí, které jsou pravidelně udržovány. Pojištěné jsou také zpoplatněné prohlídky jeskyní s průvodci či s kapitánem na lodi.
Pojištěné jsou pouze prohlídky uskutečněné ve volném čase, nikoliv prohlídky, které jsou součástí činnosti prováděné za úplatu.
Pojištěny nejsou prohlídky jeskyní, pokud mají průzkumný charakter, resp. tyto jeskyně dosud nejsou oficiálně zpřístupněny.
Úplné znění je k dispozici v německém jazyce (odstavec Wichtige Spezialfälle) i v anglickém jazyce (odstavec Important special cases) na stránkách https://oeav.mitgliederversicherungsservice.at/.

 

Novinky v podmínkách pojištění od 7.2.2019:

- pojištěné nejsou cesty do Arktidy (destinace za severním polárním kruhem), pojištěny jsou však cesty po pevnině v Norsku, Švédsku a Finsku. Pevninou se rozumí ta část země, na kterou se lze dostat po cestě po souši.
Severní polární kruh - platnost pojištění.

 

Novinky v podmínkách pojištění od 1.1.2018:

- léčebné výlohy jsou kryté při hospitalizaci ve veřejné nemocnici (viz bod 2.2.)
- pojištěné nejsou cesty do Arktidy (destinace za severním polárním kruhem), Antarktidy (destinace za jižním polárním kruhem) a do Grónska (viz výjimky při záchranných akcích, při repatriaci a při lékařském ošetření)
- pojištěné nejsou (celé!) cesty, pokud je v plánu pohyb nad 6000 m; tj. jednodenní výstupy nad 6000 m již pojištěné nejsou (viz výjimky při záchranných akcích, při repatriaci a při lékařském ošetření)
- u pojištění odpovědnosti za škodu je nově spoluúčast 200€ (viz bod 3)
- právní ochrana v případě náhrady škody je max. do 500 € (viz bod 5)
- od 1.1.2018 je nová asistenční linka: Europ Assistance, T +43/1/253 3798, F +43/1/313 89 1304, aws@alpenverein.at

 Österreichischer Alpenverein ani ALPY, spol. s r.o. neodpovídají za správnost a obsah jiných informací než uvedených v německé verzi na webové stránce nebo v informačním prospektu. V případě výkladu platí jako závazná pouze originální, německá verze. Překlady nabízí Österreichischer Alpenverein a ALPY, spol. s r.o. svým členům vždy jako službu a v žádném případě nejsou právně závazné.