CO-dělat a CO-nedělat na zajištěných cestách

nehody v Alpách

Foto alpinverlag.at


CO-dělat a CO-nedělat na zajištěných cestách
Nehody v Alpách, 12. díl


nehody v Alpách
PETER VEIDER, horský a lyžařský vůdce, do ledna 2019 člen vedení rakouského Kuratoria pro bezpečnost v horách


Zprávy o nehodách popisující problémy a nesnáze na zajištěných lezeckých cestách (feratách) předkládají obvykle rozbor klasických případů nehod, k nimž na feratách nejčastěji dochází. Jeden takový rozbor jsme přinesli v lidé&HORY č. 3/2019. Významné jsou ale pro všechny milovníky zajištěných cest informace o základních pravidlech pohybu na těchto cestách. Všem nehodám by se dalo ve většině případů předejít nebo by se jim dalo i zabránit, kdyby se dodržovala doporučení a pravidla, která předkládají a doporučují známí metodici nebo horští vůdci např. z alpských zemí. Jedním z takovýchto specialistů na feraty je nepochybně člen bývalého vedení Kuratoria pro bezpečnost v horách Peter Veider z Tyrolska. Krátký přehled doporučení CO-dělat a CO-nedělat na zajištěných cestách je zcela jistě soubor informací, které by měly zajímat každého feratistu. V příštím čísle lidé&HORY přineseme navazující informace o hodnocení a o obtížnosti ferat od jiného specialisty na tento druh alpinistické disciplíny, kterým je rakouský trenér sportovního lezení a vydavatel průvodců po zajištěných cestách Axel Jentzsch-Rabl.
Počet ferat se v posledních letech značně rozrostl, a tím pádem se zvýšil také počet osob, které se po nich pohybují. Feraty umožňují každému milovníkovi hor a svislých stěn, aby se dostal do takových míst, která byla dříve přístupná jen horolezcům. Rok od roku se rovněž zvyšuje také počet úrazů, k nimž na feratách dochází. Několik základních doporučení ke správnému používání zajištěných lezeckých cest by mohlo pomoci k tomu, aby se takovéto úrazy na feratách minimalizovaly.

nehody v Alpách


CO-dělat na zajištěné cestě
Správná a pečlivá příprava túry – kde si mohu opatřit informace?

V současnosti existuje i u nás dostatek horských vůdců nebo zkušených instruktorů, kteří se specializují na feraty. Na internetu a na nejrůznějších portálech existuje navíc přehršel dalších informací. Navíc také místní turistické svazy a spolky mohou kdykoliv podat správné informace. Pokud by toho ale ještě nebylo stále dost, tak se člověk může obrátit na horolezeckou školu, která v případě potřeby poskytne za úplatu zkušeného horského vůdce. Hlavně v první fázi, kdy určité tipy a zkušenosti ještě chybí, je vyhledání takovéto pomoci a rady opravdu velice důležité.
Člověk by si měl rovněž opatřit aktuální zprávy o počasí a počasí během túry dobře pozorovat, protože speciálně hlavně v létě panuje v odpoledních hodinách často nebezpečí vzniku bouřek. Při bouřkovém nebezpečí by nikdo v žádném případě neměl být na feratě. Na jaře, jakmile je zase už možné lézt po zajištěných cestách, je nutné dávat pozor na to, zda ještě zbytky starého sněhu nekomplikují výstup a sestup. Dobře se musí odhadnout také to, jestli v horách hrozí lavinové nebezpečí.

Na co musí být při plánování a přípravě túry brán zřetel?
Určitě by člověk měl znát svoji výkonnost. Mnozí totiž inklinují k tomu, že své schopnosti přeceňují. Doba trvání výšlapu, výška, expozice a předpověď počasí, to vše by měl člověk znát předem. V zásadě je ale třeba zvláště u feraty myslet na to, že celá túra bude moci být považována za ukončenou teprve tehdy, dostanou-li se všichni účastníci zase zpět k výchozímu místu. Je proto důležité, aby každý účastník túry zůstal po celou dobu pohybu zcela koncentrovaný.

Jak zjistím, která ferata je pro mne vhodná?
V každém případě by měl každý zájemce o feraty začínat s výstupem nejprve po lehkých cestách. Obtížnost stupně A a B, popřípadě pouze s krátkým úsekem obtížnosti C, je pro začátečníka tou správnou volbou. Zvolená ferata by pro začátečníka neměla být příliš dlouhá. Jakmile budete mít za sebou několik snadných zajištěných cest, budete schopni lépe odhadovat, kde můžete mít na cestě problémy. Délku výstupu a obtížnost túry je možné postupně navyšovat.

Co si vzít na feratu s sebou?
Nezbytná je funkční a normám odpovídající lezecká sada „ferataset“ a sedací úvazek, jen takové vybavení je nutné používat. Kromě feratasetu do základní výbavy patří také helma a rukavice. Mělo by být běžné, že na túru s sebou máte i mobilní telefon pro případ nouze a lékárničku s první pomocí. Neměli byste zapomenout ani na nápoj a třeba tyčinku müsli. Obuv, kterou budete mít na nohou, by měla vyhovovat nejen pro výstup, ale i pro sestup. Protiskluzové profilované podrážky jsou v každém případě velice důležité.

Partnerská kontrola
Když jsem na výpravě s partnerem nebo se skupinou, provádí si partneři vždy kontrolu správného vybavení. Pokud s sebou nemám žádné kolegy, musím provést kontrolu sám, ale opravdu svědomitě. Tato kontrola je opravdu důležitá.

Správná technika
Správnou techniku lezení, a především ekonomický způsob pohybu po zajištěné cestě, by nám měl v počátečních fázích zcela jistě ukázat horský vůdce. Ke správnému způsobu lezení po feratě patří např. správná technika nášlapů a správná technika uchopení fixního lana, kramle, ocelového kolíku, atd.

Správné jištění
Zde je především důležité, aby na fixním ocelovém laně, podle kterého se pohybujete, byla vždy zavěšená karabina, která je součástí feratasetu. Zvláště při přecvakávání nebo při převěšování karabin se často stává, že se na toto zapomene, nebo se tento nesmírně důležitý úkon provádí ledabyle.

Brát ohled na ostatní
Na horách, a tedy i na feratách by měl být každý feratista ohleduplný a pozorný k ostatním, smysl pro partnerství je nejvyšší nutností. Sobectví se na horách nevyplácí.

Na co dávat pozor, když se vydávám na zajištěnou lezeckou cestu s dětmi?
S dětmi bychom se měli vydávat jen na lehké a nepříliš dlouhé feraty. Používání dodatečného jisticího lana je doporučováno speciálně právě u dětí. Jak se ale s jisticím lanem správně zachází, to by s námi měl před odchodem na feratu procvičit horský vůdce.

Co dělat, když hrozí nebezpečí, například bouřka nebo padání kamení?
Při takovýchto situacích je potřeba učinit určitá opatření již předem. To znamená, uložit si do paměti mobilu čísla na záchrannou službu, mobilní telefon musí být nabitý. A když by situace při výstupu vypadala opravdu mimořádně, je nutné zavolat záchrannou službu pokud možno co nejdříve.

Jak se mám zachovat, když se něco přihodí?
Důležité je, abychom zachovali klid a rozvahu. Je třeba vyhodnotit vzniklou situaci a teprve potom začít jednat. Je nutné nepropadat panice, ale podnikat vždy dobře uvážené kroky. Případná zranění je nutné ošetřit pomocí balíčku první pomoci, který máme s sebou, a pak přivolat záchrannou službu. Osobu v nesnázích neponechávat samotnou. Dodávání odvahy pomáhá a uklidňuje.

nehody v Alpách


CO-nedělat na zajištěné cestě
Ferata je uzavřená (zakázaný vstup)

Pokud je ferata uzavřená, tak by se na ni v žádném případě nemělo vstupovat. Je nebezpečné vydávat se na uzavřenou feratu. Na feratu je vstup zakázán, když zde probíhají odklízecí práce spadlých kamenů nebo padajících skal, polámaných stromů nebo hrozí nebezpečí pádu kamení. Může být také poškozené fixní ocelové lano nebo chybí třeba ukotvení. To mohou být důvody, proč byla ferata uzavřena.

Kdy nesmím na feratu vstupovat?
Za žádných okolností se nesmí na feratu nastupovat, blíží-li se bouřka, nebo pokud je, nebo pokud hrozí špatné počasí.

Horko
V létě, když bývá horko, je nutné začínat výstup po feratě velmi brzo po ránu. Přitom je nutné ověřit délku feraty a zcela jistě mít kalhoty s dlouhými nohavicemi a oblečení s dlouhými rukávy. Nutností jsou také sluneční brýle a dostatečné množství tekutin.

Špatný odhad vlastních schopností
Asi nejčastější chybou je chybný odhad vlastní kondice nebo vlastní dovednosti lezení. Následkem takovýchto chyb bývá pak velmi často nutnost zavolání záchranky. Je přitom nutné mít na paměti, že záchranná akce je drahá záležitost a ten, kdo provedl zavolání a nasazení záchranného týmu, ten může pak celou akci zaplatit. Pak může takováto akce vyjít docela draho.

Kdy pro mne není zajištěná lezecká cesta vhodná?
Pokud moje tělesné předpoklady nejsou pro použití feraty dostačující, musím se nápadu vydat se na feratu vzdát.

Bez odpovídajícího vybavení
Je třeba mít jasně a důrazně na zřeteli, že na feratu je možné se vydat a lézt po ní pouze a jedině tehdy, máte-li kompletní vybavení, tj. ferataset, sedací úvaz a přilbu.

Zastaralé vybavení nebo vybavení, které neodpovídá normě
Vybavení, které už neodpovídá normě, nesmí být používáno a musí být bez výjimky vyměněno. Každý ferataset má označení, podle něhož lze určit, zda daný výrobek smí být ještě používán. Informace o vhodných produktech je možné získat u výrobců, prodejců a na různých odborných portálech.

Nevhodní partneři
Správný výběr partnera pro feratu je rovněž nesmírně důležitý. Volbu partnera si nejdříve dobře ověřte nebo se s novým partnerem vydejte nejprve na kratší a snazší feratu. Při této příležitosti zjistíte, co vámi zvolený partner umí a jaké jsou předpoklady. Zjistíte i to, že spolu zvládnete i obtížnější cesty.

Nesprávné rozestupy
Na zajištěných cestách se vždy musí dodržovat přiměřené rozestupy. Mezi dvěma kotvícími body, na nichž je připevněno fixní ocelové lano, by se měla pohybovat ve správné lezecké sadě „ferataset“ vždy pouze jedna osoba.

Chybná technika (při stoupání je třeba šetřit silami)
Správnou techniku lezení by nám měl před výstupem bezpodmínečně ukázat instruktor nebo horský vůdce. Jen při používání správné techniky pohybu pro vás bude lezení po feratách tou správnou zábavou.

„Vždyť jsem jištěný, tak se mi nemůže nic stát...“
Spoléhat na takovýto moment se nevyplácí. Pád do lezeckého setu končí ve většině případů zraněním. Na feratách bývají tato zranění velmi často dost těžká.
Pokud máte v úmyslu lézt po feratě s dětmi a nemáte-li zatím s tímto pohybem žádné zkušenosti, měli byste v každém případě oslovit nebo vyhledat horského vůdce.

S kolika dětmi se mohu jako dospělá osoba na feratu vydat?
Při pohybu po feratě je nutné mít za každých okolností dobrý přehled, proto se doporučuje vzít na zajištěnou cestu maximálně dvě až tři děti.


nehody v Alpách


nehody v Alpách
nehody v Alpách

Překlad a autorizace: Ladislav Jirásko
Foot: Peter Veider, Axel Jentzsch-Rabl (alpinverlag.at), Ladislav Jirásko