Výroční zpráva ÖAV za rok 2022 – některé zajímavé ukazatele a informace

Oberwalderhütte

Výroční zpráva ÖAV za rok 2022 – některé zajímavé ukazatele a informace

Objem rozpočtu byl 46,5 milionu eur
Z přehledu příjmů vyplývá, že Alpenverein je z 50,3 % financován prostřednictvím členských příspěvků. Alpenverein je ale ekonomicky aktivní svaz a např. 5,8 % příjmů pochází z aktivních programů, jako jsou horské sporty, programy pro mládež, programy zaměřené na sportovní lezení a další aktivity. Přenocování na chatách a příjmy z pronájmu chat tvoří 9,6 % celkového příjmů. Dalšími příjmovými položkami jsou dary, výnosy z prodeje výrobků, příjmy z reklamy/sponzoring nebo jiné příjmy.
Přehled investic Alpenvereinu do členské základny:
8,9 % výdajů je určeno pro výše zmíněné aktivní programy
46,6 % investic tvoří projekty a programy v oblasti ochrany přírody, horských sportů, mládeže, kultury a muzeí, public relations a také pojištění členů (Alenverein Weltweit Service)
21,6 % tvoří výdaje pro vnitřní svazovou infrastrukturu (např. chaty a cesty)
5,8 % prostředků je využíváno pro komunikaci a partnerství se svými členy a důležitými partnery
17 % rozpočtu je použito pro zaměstnance pracující na plný úvazek

Hodnota práce dobrovolníků
Činnost a aktivity Alpenvereinu jsou postaveny na rozsáhlé dobrovolnické činnosti svých členů. Bez tohoto významného lidského zdroje by Alpenverein neexistoval. Dobrovolníci odpracují více než 1,5 milionu hodin ročně, což odpovídá zhruba 189 000 pracovním dnům nebo 890 zaměstnancům na plný roční úvazek, v číslech. Výše osobních nákladů těchto dobrovolníků by v roce 2022 představovala hodnotu více než 35 milionů eur.

Něco o infrastruktuře ÖAV
Alpenverein je svou infrastrukturou důležitým pilířem pro masové a na zdraví založené sporty, je důležitý i pro rakouský cestovní ruch. Ročně navštíví 231 chat Alpenvereinu s více než 10 000 lůžky kolem jednoho milionu návštěvníků. Návštěvníci chat s 280 000 přenocováními ročně zaručují práci pro více než 750 pracovních míst v horských oblastech.
Síť značených cest, které zajišťuje a spravuje ÖAV, dosahuje délky 26 000 km (DAV a ÖAV společně spravují 40 000 km).

Chaty. cesty, kartografie
V oblasti chat a stezek, ale i kartografie a geoinformací, byl rok 2022 prvním rokem stabilizace provozu po období pandemie. To se projevilo mimo jiné i na zvyšujícím se počtu přenocování na chatách: V roce 2020 bylo na chatách ÖAV registrováno kolem 170 000 přenocování, v roce 2021 již ca 210 000 přenocování a v roce 2022 i přes často nepříznivé povětrnostní podmínky opět kolem 280 000 přenocování.

OHRS - Online rezervační systém ubytování na chatách
OHRS je online rezervační systém chat alpských svazů v Rakousku, Německu, Jižním Tyrolsku a Švýcarsku. Od začátku spolupráce se systém stále více prosazoval a zaváděl na více a více chatách v Alpách. V roce 2022 bylo pomocí OHRS na zhruba 400 chatách rezervováno přes než milion přenocování.
Po třech letech pandemie je od roku 2023 systém OHRS poprvé zpoplatněn, poplatky platí chaty. Výše odstupňovaných poplatků za užívání je závislá na počtu lůžek. Chaty s méně než 20 lůžky platí roční poplatek ve výši 150 eur. Nejvyšší poplatky, 400 Euro, platí chaty s více než 100 lůžky.
Aby bylo možné lépe využít synergických efektů systému a dále zjednodušit rezervaci míst na spaní v celém alpském regionu, rozhodla výroční valná hromada Alpenvereinu 2022, že od roku 2023 bude systém OHRS zaveden i na chatách s více než 300 přenocováními za rok. Od tohoto roku 2023 bude tedy počet chat, na který je nutné provádět rezervaci ubytování systémem OHRS, dále narůstat. To přispěje ke zlepšení funkcionality obsazenosti lůžek a dostupnosti míst na spaní.

Foto: chata Oberwalderhütte, autor archiv sekce Austria