Setkání čtenářů a dopisovatelů časopisu TURISTA, Čeřínek, 1.-2.6.2019

chata Čeřínek

1. Setkání čtenářů a dopisovatelů časopisu TURISTA


První víkend v červnu se na turistické chatě Čeřínek uskuteční 1. Setkání čtenářů a dopisovatelů časopisu Turista, které je jednou významných akcí připomínající letošní 130leté výročí časopisu KČT. Toto dvoudenní setkání organizačně připravily společnost Lidé&Hory, s.r.o., zhotovitel časopisu Turista, a odbor KČT Čěřínek.
Nad akcí převzala záštitu náměstkyně hejtmana kraje Vysočina Ing. Jana Fischerová Csc.IMG_0115.jpg
IMG_0115.jpg