Rakouský Alpenverein a některé momenty spojené s pobytem na horských chatách

alpenverein.cz

Ubytování a přespání na chatách v Rakousku, které jsou ve vlastnictví a správě ÖAV, DAV a dalších svazů, je možné od 29. května 2020. Některé zajímavé momenty, které s pobytem na chatách v pokoronavirovém období souvisí, představujeme v následujících informacích.

Minimální vzdálenost 2 m na společné noclehárně – jeden z diskutovaných bodů
Bylo vyhlášeno, že strávit noc na noclehárně je povoleno pouze tehdy, je-li mezi návštěvníky, kteří nežijí ve stejné domácnosti, dodržena vzdálenost nejméně dva metry.
Vedení ÖAV se snaží při jednáních se zástupci ministerstev vysvětlit, že vzdálenost „dvou šířek matrace“ tj 1,6 m by tuto podmínku rovněž naplnila. Tato vzdálenost by u již postavených chat byla pro využití nocleháren vhodnější. Většina matrací na AV chatách má šířku 80 nebo 90 cm. V opačném případě by skutečná vzdálenost byla 2,7 metru a v tomto případě by byla obsazena pouze každá čtvrtá matrace.
Místa na spaní je možné rovněž oddělit dřevěnými stěnami nebo plexiskly.

Rizikové skupiny – společný příchod a společné spaní
ÖAV zastává názor, že skupiny hostů (více než 4 dospělí), kteří spolu budou na túře, spolu přijdou na chatu, budou spolu sedět u stolu, tj. vzdálenost mezi nimi bude minimální, mohou spolu také strávit noc na pokojích nebo na palandách.
Pokud bude na tyto dvě výše uvedené otázky nalezeno společné řešení, budou všichni členové AV včas informováni.

Povlečení - svůj spací pytel a svůj povlak na polštář
Vyhlášená opatření stanoví, že při každé změně návštěvníka se musí ložní prádlo prát ve vodě teplé nejméně 60 °C – to na horských chatách není možné. Z tohoto důvodu se zrodila společná aktivita ÖAV, DAV, Naturfreunde, ÖTK a dalších svazů - kvůli ochraně návštěvníků by mělo platit, že každý host, který bude na chatě spát, by si měl přinést na chatu vlastní spací pytel (třeba lehký péřový pytel) a pokrývku na polštář.
Toto by mělo v tomto roce 2020 platit jako „standard pro rok 2020“.

Samoobslužné chaty a Winterraum:
I na těchto chatách je možné ubytování od 29. 5. 2020. Ubytování je ale možné jen pro jednu skupinu návštěvníků, kteří se znají. Musí mezi nimi být vyjmenována jedna osoba zodpovědná za celou skupinu. Je povinná rezervace ubytování předem u těch sekcí, které chatu vlastní nebo spravují. Při rezervaci musí být uvedena odpovědná osoba.
Stejné pravidlo platí při ubytování na tzv. Winterraumech. Sekce, která chatu resp. Winterraum spravuje, musí být informována o přesném počtu hostů a délce jejich pobytu. Musí znát i jméno „odpovědné osoby“.

Podobné podmínky budou nejspíše platit i při ubytování SAC, AVS, CAI a dalších horských svazů v celých Alpách.


alpenverein.czZdroj: ÖAV
Text a foto: LJ