Rakouský Alpenverein, návrat do přírody a otevření horských chat v Rakousku

Berliner Hutte

ÖAV je během celého období mimořádných opatření, které z důvodů omezení rozšiřování koronaviru v Rakousku vyhlásila místní vláda v polovině března 2020, velmi aktivní. Členové vedení ÖAV i vedoucí jednotlivých odborů centrály ÖAV se snažili vyjednáváním s představiteli vlády a zástupci vládních kabinetů o co nejrychlejší návrat do normální situace. V mnoha případech se jim to opravdu podařilo. Uvádíme výsledky a některé základní informace z několika posledních vyjednávání, které se týkají uvolnění prohybu v přírodě a v horách, pořádání školení a vzdělávacích kurzů a otevření a provozu horských chat.

Ve zprávě z 30.4.2020 bylo zveřejněno, že od 1. května 2020 byl znovu uvolněn pohyb v přírodě a v horách. Od 1. května je umožněn návrat do hor, je možné provádět jednodenní túry a výstupy. Současně bylo oznámeno, že po otevření ubytovacích zařízení a horských chat bude možné obnovit vzdělávací kurzy. Předpokládalo se, že k datu tohoto vyhlášení budou chaty a ubytovací zařízení vč. stravování otevřeny k 29. květnu 2020. Realizace všech vzdělávacích akcí a kurzů musí být ale v souladu s aktuálními pravidly a předpisy. Pravidla a předpisy budou vyhlášeny ve druhé polovině května 2020.

Dne 7. května 2020 byly vydány oficiální informace o postupném otvírání ubytovacích zařízení a horských chat. Podle tohoto vyhlášení bude možné ubytovací a gastronomická zařízení a tedy i horské chaty zpřístupnit pro denní hosty a návštěvníky již 15. května 2020. K tomuto datu není ještě možné návštěvníky ubytovávat, je možné jim ale poskytovat občerstvení a stravování. Současně bylo vyhlášeno, že podle prvních předběžných jednání bylo domluveno ubytovávání ve všech ubytovacích zařízeních a ostatních podobných objektech tj. i na chatách od 29. května 2020. Oba tyto všemi v Rakousku očekávané kroky bude možné učinit při dodržování základních pravidel, která budou součástí souboru opatření. Tato opatření budou vyhlášena v Rakousku v nejbližších dnech.

Zdroj: ÖAV
Text: LJ
Foto: OJ