Pomoc pro naše chataře

Alpenverein

Peter Kapilari, šéf Odboru chat, značení a map Rakouského Alpenvereinu.
Část z rozsáhlé informace pro všechny členy ÖAV, 3.4.2020.

Krize způsobená Koronavirem nás zasáhla rychle a tvrdě. Zákaz shromažďování a pořádání sportovních akcí, uzavření hostinců a ubytovacích zařízení včetně chat paralyzoval náš spolkový a klubový život a tím také důležité ekonomické pilíře mnoha sekcí. Nejvíce jsou těmito opatřeními postiženy chaty, především pak chaty s celoročním provozem. Ty musely s dobrými rezervacemi náhle ukončit zimní a tedy velmi významnou část turistické sezóny.
Realita nás během prvních dnů krize zasáhla velice významně. Z přímého kontaktu s řadou chatařů a sekcí víme, že nejistota, co bude dál, je opravdu veliká. Aktuální je zejména otázka, jak dlouho budou omezení skutečně trvat. V tomto okamžiku ale bohužel nelze vyhlásit žádná platná prohlášení.
Chataři, s nimiž jsem byl v posledních dnech v kontaktu, jsou všichni velcí profesionálové. Sami se již radili nebo se pokoušeli získat informace o nastalé situaci na jiných, zcela jistě těch správných místech (ministerstva, rakouská hospodářská komora, a další instituce). Problém byl a stále je v tom, že opravdu kompetentní informace dosud neexistují.
Největší “pomoc při finančních problémech”, která může být chatařům poskytnuta v této těžké době, je pozastavení pronájmu. Jedná se o přežití v této době. V zájmu všech sekcí, které vlastní chaty, musí rovněž být, že i po skončení této krize jsou na chatách chataři a chaty nezůstanou v letní sezóně zavřené.
Mezi sekcemi a chataři existují vždy právně ošetřené soukromé smlouvy. Každá smlouva je originální, proto není možná regulace těchto smluv z pozic např. vedení ÖAV. V současné mimořádné situaci doporučujeme, aby sekce vyšly nájemníkům vstříc a aby s nimi v žádném případě nevedly spory!
Věříme, že krize skončí před letošní letní sezónou. Věříme, že následné odblokování současného stavu a zprovoznění chat proběhne velmi rychle. Největším problémem bude pravděpodobně (stejně jako tomu bylo v minulých letech) obsazení chat personálem. Bude nejspíše ještě stále existovat cestovní omezení, a proto může být obtížné získat vhodné pracovní síly z východu nebo zaměstnat u nás velmi populární nepálské Šerpy. K tomu podotýkám, že jsme ve vedení ÖAV odložili úvahy o evtl. lobbování na politické úrovni. Naše vláda má v současné době zcela jistě větší starosti se zdravotnickým systémem a se zajištěním tisíce sester ze zahraničí. Tento problém je významně prioritnější a ten musí být řešen jako jeden z prvních vůbec.
Možná, že současná krize přispěje i k určitým změnám. Dá se očekávat, že v první fázi po otevření chat, může být na chatách nedostatek personálu. Na druhou stranu budou chaty převážně navštěvovány domácími návštěvníky a pro našince to může být nový a zajímavý moment.
Lze ale předpokládat, že my Rakušané (a po otevření hranic také naši zahraniční hosté) se budeme do hor a na naše chaty vracet velmi brzy a v hojném počtu. Touha po „svobodném pohybu v horách“ bude po krizovém období velmi silná.
Doufejme v to nejlepší!
Veselé Velikonoce - a zůstaňte zdraví!