Nová verze podmínek pojištění, které je součástí členství v Alpenvereinu

alpenverien.cz

Od 1.1.2023 vydala centrála rakouského Alpenvereinu aktualizované brožurky s informacemi o pojištění, které je součástí členství v Alpenvereinu (AWS - Alpenverein Weltweit Service). Aktuální verze jsou ke stažení na alpenverein.cz/pojisteni.

PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ ZŮSTÁVAJÍ BEZ ZMĚNY

Celosvětově platné pojištění pro členy Alpského klubu (Alpenverein Weltweit Service) je neoddělitelnou součástí členství, tento systém pojištění zajišťuje pojistnou ochranu pro všechny členy ÖAV (Rakouský Alpenverein) při úrazech ve volném čase pro oblast záchranných akcí. Pojistná ochrana platí rovněž pro převoz z ciziny do místa trvalého pobytu, pro převoz v zemi trvalého pobytu, při repatriaci a za léčebné výkony při úrazech při aktivitách ve volném čase a při nemoci. Alpenverein Weltweit Service platí na celém světě kromě pojištění zákonné odpovědnosti a pojištění právní ochrany, tato pojištění platí pouze v Evropě.
Pojistitelem pro Alpenverein Weltweit Service je Generali Versicherung AG.