Členství v alpenverein.cz v roce 2020

alpenverein.cz

Členství v ÖAV/ALPENVEREIN.CZ v roce 2020

Členské příspěvky v ÖAV se od roku 2020 zvyšují u kategorie A o 5, - Euro, u kategorie B o 4, - Euro. O navýšení rozhodla výroční valná hromada rakouského Alpenvereinu dne 20. října 2018. K poslednímu nárůstu členských příspěvků došlo v roce 2015, tedy před pěti lety. Kromě nárůstu inflace za posledních pět let je důvodem navýšení i zvýšení podílu pojištění, které je součástí členství. Díky posílení CZK vůči Euru je navýšení členských příspěvků pro členy ALPENVEREIN.CZ pouze o 30 Kč u kat. A i kat. B a 10 Kč u dětí, mládeže a zdravotně postižených.

Ceny členství najdete na www.alpenverein.cz/clenske-prispevky.


Noví členové od 1. září 2019

Od 1. září mohou získat noví členové po zbývající část roku 2019 členství v Alpském klubu – ALPENVEREIN.CZ zdarma. Všichni zájemci o členství, kteří dosud nebyli členy nebo kteří si členství v ALPENVEREIN.CZ obnoví po roční pauze tj. zaplatí v období září – prosinec 2019 členský poplatek za rok 2020, získávají po zbývající část roku 2019 členství se všemi výhodami zdarma. Tato výhoda platí i pro rodinné členství. Tato výhoda platí i pro všechny ty členy Alpenvereinu, kteří přestoupí do ALPENVEREIN.CZ z jiných sekcí.

Přehled výhod členství v Alpenvereinu najdete na www.alpenverein.cz/vyhody-clenstvi.