Březen 2020 - koronavirus v alpských zemích

Alpenverein

V průběhu roku 2019 došlo u všech alpských horských svazů k nárůstu členské základny. Jen pro představu údaje o počtu členů u některých z těchto svazů: Rakouský Alpenverein ÖAV 598 757 (přírůstek 25 579 nových členů), Německý Alpenverein DAV 1 351 247 (největší horský svaz na světě, přírůstek 61 606), Švýcarský alpský klub SAC 159 860, Planinska Zveza Slovenije PZS 61 523 (přírůstek 3 110), Jihotyrolský alpský svaz AVS 71 809, atd.
Po rekordním zájmu a nárůstu členské základny horských svazů prakticky ve všech alpských zemích v průběhu roku 2019 i po trvajícím zájmu o členství během prvních dvou měsíců tohoto roku 2020, zasáhl koronavirus i tuto oblast lidských aktivit.
Koncem prvé poloviny března vyhlásily postupně vlády jednotlivých evropských států restriktivní opatření, které mají zabránit rozšiřování pandemie. Krátce potom reagovaly svými vyhlášeními a doporučeními i jednotlivé alpské horské svazy. Připomenout si některé události je jistě zajímavé.

ÖAV – Rakouský Alpenverein, 197 sekcí
13. 3. 2020 – ve Vorarlbersku, Tyrolsku a Salcbursku vyhlášeno omezení pohybu
14. 3. 2020 – zrušeny všechny akce a kurzy v centrále ÖAV; všem sekcím doporučeno nepořádat akce a kurzy
16. 3. 2020 - uzavřeny lezecké haly; uzavřena centrála ÖAV i sekretariáty jednotlivých sekcí - komunikace pouze elektronicky
17. 3. 2020 - uzavřeny všechny chaty ÖAV; i jednotlivcům doporučeno zrušení túr v horách

DAV – Německý Alpenverein, 356 sekcí
18. 3. 2020 – chaty DAV uzavřeny do 19. 4. 2020; akce a kurzy centrály DAV až do 19. 4. 2020 zrušeny, doporučeno zrušení kurzů i akcí i všem sekcím; lezecké haly až do odvolání zavřeny; pohyb v přírodě nebyl zakázán – bylo doporučeno chovat se podle aktuální situace

SAC – Švýcarský alpský klub, 132 sekcí
10. 3. 2020 – na chatách SAC vyhlášeno dodržování přísných hygienických pravidel
13. 3. 2020 – zrušeny všechny kurzy a akce organizované centrálou SAC; komunikace s centrálou pouze elektronicky; zákaz pořádání akcí s více než 100 účastníky
16. 3. 2020 – uzavřeny všechny chaty SAC
20. 3. 2020 – zákaz výstupů a túr; zrušení všech akcí a aktivit jednotlivých sekcí; povolena shromáždění max. 5 osob

PZS – Planinska Zveza Slovenije, 292 planinských družstev
10. 3. 2020 – zákaz pořádání akci s více než 500 účastníky; na chatách vyhlášeno dodržování přísných hygienických pravidel
13. 3. 2020 – omezený provoz centrály PZS, komunikace elektronicky
15. 3. 2020 – PZS spolu s GRZS (horská záchranná služba ve Slovinsku) zrušila všechny kurzy a všechny druhy spolkových akcí, vyhlášeno uzavření lezeckých hal
16. 3. 2020 – byly uzavřeny všechny chaty PZS

AVS – Alpenverein Südtirol, 35 sekcí
10. 3. 2020 – byly uzavřeny všechny chaty se zimním provozem
11. 3. 2020 – až do 4. 4. 2020 vyhlášeno zrušení všech kurzů, setkání a dalších akcí, které organizuje centrála AVS; jednotlivým sekcím doporučeno, aby udělaly totéž a aby uzavřely lezecké haly
12. 3. 2020 – uzavřena centrála AVS, komunikace pouze elektronicky
19. 3. 2020 – v Itálii platí zákaz vycházení z domů; AVS spolu s CAI Alto Adige a horskou záchrannou službou Jižní Tyrolsko vyhlásily na území Jižního Tyrolska zákaz všech túr. Současně AVS upozornila všechny své členy, že jakýkoliv úraz v horách bude za současné nouzové situace mít trestní následky (pokuta, trest odnětí svobody)

V období od 13. 3. do 19. 3. 2020 vlády jednotlivých zemí vyhlásily nouzový stav nebo karanténu, postupně byly uzavírány hranice a tím byl de facto ukončen mezinárodní cestovní ruch. Všechny alpské horské svazy hlásí za březen pokles registrací.