130 let časopisu Turista

turista

130 LET ČASOPISU TURISTA A 130 LET OD VYZNAČENÍ PRVNÍ TURISTICKÉ TRASY


V úterý 11. června 2019 v dopoledních hodinách proběhla v Senátu Parlamentu České republiky oslava dvou významných výročí spojených s činností Klubu českých turistů. Asi 80 významných hostů, mezi nimi zástupci Parlamentu i Senátu ČR, členové vedení KČT, zasloužilí členové KČT i další pozvaní, si připomenulo 130 let existence časopisu Turista i 130 od vyznačení první turistické trasy KČT.
Pro KČT významné setkání, které se uskutečnilo pod záštitou Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR, zahájil senátor Zbyněk Linhart. Součástí setkání byly i projevy předsedy KČT Vratislava Chvátala, zhotovitele časopisu Turista Ladislava Jirásko a předsedy rady značení Pavla Přílepka. Setkání v závěru nejprve pozdravil předseda Klubu slovenských turistů Peter Dragúň, o budoucnosti KČT promluvil čestný předseda KČT Jan Havelka. Součástí setkání bylo i vystoupení zpěvačky Barbory Přechové, která za klavírního doprovodu Václava Blahunky, přednesla písně A. Dvořáka, B. Smetany a L. Janáčka.
Na setkání bylo oceněno šest dopisovatelů a členů realizačního týmu časopisu Turista a patnáct zasloužilých značkařů. Setkání moderovala paní Světlana Lavičková, redaktorka Českého rozhlasu. Součástí setkání byl i slavnostní raut za účasti všech přítomných.
Ocenění dopisovatelé a členové realizačního týmu časopisu Turista:
Michal Bařinka, Petr David, Jan Havelka, Rostislav Novák, Josef Sedláček, Petr Sofroňk a Jan Vítek.
Ocenění značkaři:
Josef Bakule, Ivo Cír, Karel Hlaváček, Jan Jiříček, Václav Kousek, Milan Kratochvíl, Václav Nič, Ladislav Novák, Bohuslav Nunvař, Milan Pernica, Jiří Rohlík, Jiří Řezníček, Michal Sedláček, Jiří Ulmann a Pravoslav Vebr.


lide a HORY
lide a HORY
lide a HORY
lide a HORY


foto: Ladislav Novák