Členské příspěvky pro rok 2013Informace o členství a pojištění najdete zde

ČLENSTVÍ V ALPENVEREINU PRO OBČANY Z ČR v r. 2014

Členství v AV mohou získat naši občané, kteří o ně projeví zájem. Jedinou povinností je vyplnit jednoduchou přihlášku a řádně uhradit níže uvedené Členské příspěvky.
VÝŠE ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ SEKCE PRAHA−INNSBRUCK V ROCE 2014 včetně poštovného a bankovních poplatků byla stanovena takto:

Kategorie Členské poplatky
A − Členství
dospělý muž nebo dospělá žena
v produktivním věku roč. 1954 − 1988
1 550,− Kč
B − Členství
senioři do roč. 1953, junioři roč. 1989 − 1995,
studenti roč. 1987 - 1988,
partneři kategorie A, vdova, vdovec a zdravotně postižení
1 265,− Kč
Děti a mládež
od roč. 1996 a mladší
725,− Kč
Rodinné Členství
rodiny s jedním nebo více nezaopatřenými
dětmi do roč. 1989 nebo u studentů do roč. 1987
(příspěvek platí pouze rodiče) např.
otec 1550 Kč + matka 1265 Kč + děti gratis 2 815,− Kč
nebo matka samoživitelka
(i otec samoživitel) + děti gratis
1 550,− Kč
nebo muž invalidní 1265 Kč + matka 1265 Kč
+ děti gratis
2 530,− Kč
KOMBINOVANÉ ČLENSTVÍ ČHS + OEAV v roce 2014

Společnost ALPY nabízí od 1. 9. 2013 kombinované členství tj. členství v ČHS a v OEAV se všemi výhodami, které členství v OEAV nabízí i na rok 2014. Kombinované členství je nabízeno na základě Smlouvy mezi ČHS a společností ALPY, která byla prodloužena na další období. Kombinované členství za níže uvedených podmínek vzniká uhrazením příspěvků u ALPY v Praze 5.


VÝŠE ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ − KOMBINOVANÉ ČLENSTVÍ ČHS + OEAV V ROCE 2014

Kategorie Ročník narození Výše příspěvku
A − členství
dospělý muž nebo dospělá žena 1954 − 1988 1 600,− Kč
B − členství
partneři kategorie A 1954 − 1988 1 315,− Kč
junioři 1989 − 1995 1 315,− Kč
vdova, vdovec, zdravotně postižení 1 315,− Kč
senioři 1953 a starší 1 265,− Kč
C − členství
Děti a mládež do 18 let 1996 a mladší 745,− Kč
Děti a mládež do 18 let alespoň
jeden rodič člen ČHS
1996 a mladší 725,− Kč
Rodinné členství
rodiny s jedním nebo více
nezaopatřenými dětmi do roč. 1996
2 915,− Kč
rodič samoživitel s jedním nebo více
nezaopatřenými dětmi do roč. 1996
1 600,− KčČASOPIS lidé&HORY a ČLENSTVÍ v OEAV nebo
KOMBINOVANÉ ČLENSTVÍ ČHS + OEAV v roce 2014


Časopis lidé & HORY bude mít v roce 2014 standardně 90 stran + 4 strany obálka. Členové Alpenvereinu stejně jako členové ČHS, kteří si uhradili kombinované členství, mohou při současné úhradě členství a předplatného časopisu získat celoroční odběr časopisu lidé & HORY ročník 2014 za výhodných podmínek. Poplatky za členství a předplatné časopisu na rok 2014 jsou následující:


ČLENSTVÍ V ALPENVEREINU A PŘEDPLATNÉ ČASOPISU lidé&HORY V ROCE 2014

Kategorie členství v OEAV + lidé&HORY
pro členy kat. A 1 820,− Kč
pro členy kat. B - senioři 1 485,− Kč
pro členy kat. B - ostatní 1 535,− Kč
pro členy kat. C
pro kat. mládež 995,− Kč
při rodinném členství 3 085,− Kč

KOMBINOVANÉ ČLENSTVÍ ČHS + OEAV A PŘEDPLATNÉ ČASOPISU lidé&HORY V ROCE 2014

Kategorie Ročník narození členství OEAV + ČHS + lidé&HORY
pro členy kat. A 1954 − 1988 1 870,− Kč
pro členy kat. B - senioři 1953 a starší 1 485,− Kč
pro členy kat. B - ostatní 1 585,− Kč
Děti a mládež 1996 a mladší 1 010,− Kč
Rodinné členství 3 165,− Kč

Za samostatné celoroční předplatné časopisu na rok 2014 zaplatí nečlenové Alpenvereinu 420 Kč. Cena jednotlivých sešitů ročníku 2014 bude 75 Kč.

NÍŽE CENY NA ROK 2013ČLENSTVÍ V ALPENVEREINU PRO OBČANY Z ČR v r. 2013

Členství v AV mohou získat naši občané, kteří o ně projeví zájem. Jedinou povinností je vyplnit jednoduchou přihlášku a řádně uhradit níže uvedené Členské příspěvky.
VÝŠE ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ SEKCE PRAHA−INNSBRUCK V ROCE 2013 včetně poštovného a bankovních poplatků byla stanovena takto:

Kategorie Členské poplatky
A − Členství
dospělý muž nebo dospělá žena
v produktivním věku roč. 1953 − 1987
1 500,− Kč
B − Členství
senioři do roč. 1952, junioři roč. 1988 − 1994,
partneři kategorie A, vdova, vdovec a zdravotně postižení
1 215,− Kč
Děti a mládež
od roč. 1995 a mladší
700,− Kč
Rodinné Členství
rodiny s jedním nebo více nezaopatřenými
dětmi do roč. 1988 nebo u studentů do roč. 1986
(příspěvek platí pouze rodiče) např.
otec 1500 Kč + matka 1215 Kč + děti gratis 2 715,− Kč
nebo matka samoživitelka
(i otec samoživitel) + děti gratis
1 500,− Kč
nebo muž invalidní 1215 Kč + matka 1215 Kč
+ děti gratis
2 430,− Kč
KOMBINOVANÉ ČLENSTVÍ ČHS + OEAV v roce 2013

Společnost ALPY nabízí od 1. 9. 2012 kombinované členství tj. členství v ČHS a v OEAV se všemi výhodami, které členství v OEAV nabízí i na rok 2013. Kombinované členství je nabízeno na základě Smlouvy mezi ČHS a společností ALPY, která byla prodloužena na další období. Kombinované členství za níže uvedených podmínek vzniká uhrazením příspěvků u ALPY v Praze 5.


VÝŠE ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ − KOMBINOVANÉ ČLENSTVÍ ČHS + OEAV V ROCE 2013

Kategorie Ročník narození Výše příspěvku
A − členství
dospělý muž nebo dospělá žena 1953 − 1987 1 550,− Kč
B − členství
partneři kategorie A 1953 − 1987 1 265,− Kč
junioři 1988 − 1994 1 265,− Kč
vdova, vdovec, zdravotně postižení 1 265,− Kč
senioři 1952 a starší 1 215,− Kč
C − členství
Děti a mládež do 18 let 1995 a mladší 720,− Kč
Děti a mládež do 18 let alespoň
jeden rodič člen ČHS
1995 a mladší 700,− Kč
Rodinné členství
rodiny s jedním nebo více
nezaopatřenými dětmi do roč. 1995
2 815,− Kč
rodič samoživitel s jedním nebo více
nezaopatřenými dětmi do roč. 1995
1 550,− KčČASOPIS lidé&HORY a ČLENSTVÍ v OEAV nebo
KOMBINOVANÉ ČLENSTVÍ ČHS + OEAV v roce 2013


Časopis lidé & HORY bude mít v roce 2013 standardně 90 stran + 4 strany obálka. Členové Alpenvereinu stejně jako členové ČHS, kteří si uhradili kombinované členství, mohou při současné úhradě členství a předplatného časopisu získat celoroční odběr časopisu lidé & HORY ročník 2013 za výhodných podmínek. Poplatky za členství a předplatné časopisu na rok 2013 jsou následující:


ČLENSTVÍ V ALPENVEREINU A PŘEDPLATNÉ ČASOPISU lidé&HORY V ROCE 2013

Kategorie členství v OEAV + lidé&HORY
pro členy kat. A 1 770,− Kč
pro členy kat. B - senioři 1 435,− Kč
pro členy kat. B - ostatní 1 485,− Kč
pro členy kat. C
pro kat. mládež 970,− Kč
při rodinném členství 2 985,− Kč

KOMBINOVANÉ ČLENSTVÍ ČHS + OEAV A PŘEDPLATNÉ ČASOPISU lidé&HORY V ROCE 2013

Kategorie Ročník narození členství OEAV + ČHS + lidé&HORY
pro členy kat. A 1953 − 1987 1 820,− Kč
pro členy kat. B - senioři 1952 a starší 1 485,− Kč
pro členy kat. B - ostatní 1 535,− Kč
Děti a mládež 1995 a mladší 990,− Kč
Rodinné členství 3 085,− Kč

Za samostatné celoroční předplatné časopisu na rok 2013 zaplatí nečlenové Alpenvereinu 415 Kč. Cena jednotlivých sešitů ročníku 2013 bude 72 Kč.


registrace
členské příspěvky
výhody členství
počasí
soutěž
mapy OEAV
lidé&HORY
Berg Auf

Aktuality

prodloužený pod Grossglocknerem, ledovcový kurz, výstup na vrchol s horskými vůdci, 4. - 6.9.
5. - 7. prosinec 2014, nová tvář Festivalu – tradiční mezinárodní akce bude rozšířena o nové myšlenky a projekty.
rakouský Alpenverein má od května 2014 nové logo
v prodeji v CK ALPY - asistenční služby motoristům, sleva 1 Kč/l na pohonné hmoty a další výhody

všichni držitelé karet ISIC a ALIVE se mohou do rakouského Alpenvereinu zaregistrovat na stránkách www.isic.cz

Partneři