Členské příspěvkyInformace o členství a pojištění najdete zde
Informace o způsobu úhrady a registrace najdete zde

ČLENSTVÍ V ALPENVEREINU PRO OBČANY Z ČR v r. 2015

Členství v AV mohou získat naši občané, kteří o ně projeví zájem. Jedinou povinností je vyplnit jednoduchou přihlášku a řádně uhradit členské příspěvky. Minimální výše členských příspěvků je jednotná pro všechny zájemce z ČR.
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY alpenverein.cz (SEKCE PRAHA-INNSBRUCK) V ROCE 2015 včetně poštovného a bankovních poplatků byla stanovena takto:

Kategorie Členské poplatky
A − Členství
dospělý muž nebo dospělá žena
v produktivním věku roč. 1955 − 1989
1 610,− Kč
B − Členství
senioři do roč. 1954, junioři roč. 1990 − 1996,
studenti (pouze individuální členství) roč. 1988 - 1989,
partneři kategorie A, vdova, vdovec a zdravotně postižení
1 240,− Kč
Děti a mládež
od roč. 1997 a mladší
680,− Kč
Rodinné Členství
rodiny s jedním nebo více nezaopatřenými
dětmi do roč. 1990 nebo u studentů do roč. 1988
(příspěvek platí pouze rodiče) např.
otec 1610 Kč + matka 1240 Kč + děti gratis 2 850,− Kč
nebo matka samoživitelka
(i otec samoživitel) + děti gratis
1 610,− Kč
nebo muž invalidní 1240 Kč + matka 1240 Kč
+ děti gratis
2 480,− Kč
duplikát průkazky AV 50,− Kč
změna jména či adresy, vystavení nové průkazky  0,− Kč
ČLENSTVÍ AV + ČHS 2015

Kategorie Ročník narození Výše příspěvku
A − členství
dospělý muž nebo dospělá žena 1955 − 1989 2 010,− Kč
B − členství
partneři kategorie A 1955 − 1989 1 640,− Kč
vdova, vdovec, zdravotně postižení 1 640,− Kč
junioři 1990 − 1996 1 540,− Kč
senioři 1954 a starší 1 240,− Kč
C − členství
děti a mládež do 18 let 1997 a mladší 780,− Kč
děti a mládež do 18 let alespoň
jeden rodič člen ČHS
1997 a mladší 680,− Kč
Rodinné členství
rodiny s jedním nebo více
nezaopatřenými dětmi do 18 let
3 650,− Kč
rodič samoživitel/ka +
děti do 18 let
2 010,− KčČASOPIS lidé&HORY + ČLENSTVÍ v AV nebo
ČASOPIS lidé&HORY + ČLENSTVÍ AV + ČHS v roce 2015


Časopis lidé&HORY bude mít v roce 2015 standardně 98 stran vnitřek + 4 strany obálka. Členové AV stejně jako členové ČHS, kteří si uhradili členství na rok 2015, mohou při současné úhradě členství a předplatného časopisu získat celoroční odběr časopisu lidé&HORY ročník 2015 za výhodných podmínek. Poplatky za členství a předplatné časopisu na rok 2015 jsou následující:


ČLENSTVÍ V AV A PŘEDPLATNÉ ČASOPISU lidé&HORY V ROCE 2015

Kategorie členství v AV + lidé&HORY
pro členy kat. A 1 890,− Kč
pro členy kat. B - senioři 1 490,− Kč
pro členy kat. B - ostatní 1 520,− Kč
pro členy kat. C
pro kat. mládež 960,− Kč
při rodinném členství 3 130,− Kč

ČLENSTVÍ V AV + ČHS A PŘEDPLATNÉ ČASOPISU lidé&HORY V ROCE 2015

Kategorie Ročník narození členství AV + ČHS + lidé&HORY
pro členy kat. A 1955 − 1989 2 260,− Kč
pro členy kat. B - senioři 1954 a starší 1 490,− Kč
pro členy kat. B - junioři 1990 - 1996 1 790,− Kč
pro členy kat. B - ostatní 1 890,− Kč
Děti a mládež 1997 a mladší 1 030,− Kč
Děti a mládež alespoň 1 rodič člen ČHS 930,− Kč
Rodinné členství
rodiny s nezaopatřenými dětmi do 18 let 3 900,− Kč
samoživitel/ka s dětmi do 18 let 2 260,− Kč

Za celoroční předplatné časopisu na rok 2015 zaplatí nečlenové Alpenvereinu 420 Kč.
Cena jednotlivých sešitů ročníku 2015 bude 75 Kč.
ČLENSTVÍ AV + ČHS 2015
zvýhodnění pro členy registrované přes alpenverein.cz
platné od 1.12.2014


Na základě dohod mezi ČHS a ALPY pověřil ČHS společnost ALPY spol. s r. o. vyplácením finančního daru, který ČHS bude poskytovat každému zájemci o kombinované členství registrovanému prostřednictvím systému alpenverein.cz. Dar získá ten zájemce, který provede úhradu příspěvků do AV a do ČHS najednou. Výše tohoto daru pro jednotlivé kategorie členství je uvedena v následující tabulce:

Kategorie členství dar od ČHS
kat. A 240,− Kč
kat.A - partneři kat.A 180,− Kč
kat.B - senioři 0,− Kč
kat.B - vdova/ec, zdr.postižení 180,- Kč
kat.B - junioři 80,− Kč
kat.C - děti a mládež do 18 let 35,− Kč
kat.C - děti a mládež do 18 let, jeden rodič člen ČHS 0,− Kč
rodina s dětmi do 18 let 420,− Kč
rodič samoživitel s dětmi do 18 let 240,− Kč


registrace
členské příspěvky
výhody členství
počasí
soutěž
mapy AV
lidé&HORY
Berg Auf

Aktuality

za účelem získání finančních prostředků na zajištění obnovy a pomoci pro oblasti v Nepálu postižené zemětřesením v roce 2015
Ve dnech 23. - 26. 7. 2015 se v malebné slovinské obci Jezersko pod severními stěnami Kamnických a Savinjských Alp uskuteční významná mezinárodní akce – oslavy 115 let otevření chaty Češka koča.
výstup na nejvyšší horu Rakouska (normálka nebo Stüdlgrat) a ledovcový kurz s horskými vůdci, 3. - 5.9.

Partneři