Registrační formulář - pro nové i stávající členy


Informace o členství a pojištění najdete zde
Výše členských příspěvků najdete zde

Členství v rakouském Alpenvereinu a s tím související pojištění platí NA KALENDÁŘNÍ ROK, tj. vždy do 31.12. aktuálního roku, resp. do 31.1. roku následujícího. Výjimku tvoří zvýhodnění pro nové členy, kteří si zaplatí členství po 1.9.

Pokud máte zájem stát se členem rakouského Alpenvereinu, sekce Praha-Innsbruck, využijte laskavě následující registrační formulář. Po vyplnění formuláře obdržíte email s rekapitulací Vámi vyplněných údajů, celkovou částkou a informacemi k úhradě. Pokud email neobdržíte, kontaktujte nás.

Po vyplnění a odeslání on-line registrace a po provedení úhrady členských poplatků bankovním převodem (výše poplatků včetně čísla účtu a variabilního symbolu platby je uvedena na konci registračního on-line formuláře), obdrží zaregistrovaný člen AV během krátkého časového úseku na email, který uvedl na konci on-line registračního formuláře, tzv. Provizorní členský průkaz.

Novinka od 12.1.2016
Všem našim stávajícím členům jsme zjednodušili vyplňování registračního formuláře. Do přihlášky je přidána funkce načítání údajů (jméno, adresa, rodinní příslušníci u rodinného členství). Po úspěšném načtení se vašimi údaji předvyplní registrační formulář. Tyto údaje je možné upravit či rozšířit (např. o rodinné členství, připojištění trvalé invalidity, předplatné lidé a HORY atd.).
Pokud jste noví členové, členové jiných sekcí (např. 104-, 102- atp.), nebo se vám nedaří údaje načíst, vyplňte laskavě registrační formulář bez načtení údajů.registrace - obnova
členské příspěvky
výhody členství
počasí
soutěž
mapy AV
lidé&HORY
Berg Auf

Aktuality

zjednodušení vyplňování registračního formuláře pro stávající členy
počet členů Rakouského Alpenvereinu překročil v roce 2015 rekordní hranici 500 000 členů
sekce Praha-Innsbruck (alpenverein.cz) zaznamenala navýšení počtu členů
na youtube jsme zveřejnili video s nejdůležitějšími okamžiky MFA 2015 a zkrácený záznam koncertu Alpinismus a hudba
pro rok 2016 nabízí společnost ALPY partnerství a přímou spolupráci každému jednotlivému oddílu ČHS

Partneři