Pojištění - základní informace

Smluvní podmínky pojištění (Alpenverein Weltweit Service), které je součástí členství v Alpenvereinu najdete níže:


Podmínky platné do 31.12.2017:


Podmínky platné od 1.1.2018:


Celosvětově platné pojištění pro členy Alpského klubu (Alpenverein Weltweit Service) je neoddělitelnou součástí členství, tento systém pojištění zajišťuje pojistnou ochranu pro všechny členy AV (Rakouský Alpenverein) při úrazech ve volném čase pro oblast záchranných akcí. Pojistná ochrana platí rovněž pro převoz z ciziny do místa trvalého pobytu, pro převoz v zemi trvalého pobytu, při repatriaci a za léčebné výkony při úrazech při aktivitách ve volném čase, při výkonu povolání a při nemoci. Alpenverein Weltweit Service platí na celém světě kromě pojištění zákonné odpovědnosti a pojištění právní ochrany, tato pojištění platí pouze v Evropě.
Pojistitelem pro Alpenverein Weltweit Service je Generali Versicherung AG.


Pojištění, které je součástí členství v AV, platí pro všechny sporty, vyjma sportů provozovaných ve vzduchu (parašutismus, paragliding, závěsné létání a podobné).
Novinky v podmínkách pojištění od 1.1.2018:

- léčebné výlohy jsou kryté při hospitalizaci ve veřejné nemocnici (viz bod 2.2.)
- pojištěné nejsou cesty do Arktidy (destinace za severním polárním kruhem), Antarktidy (destinace za jižním polárním kruhem) a do Grónska (viz výjimky při záchranných akcích, při repatriaci a při lékařském ošetření)
- pojištěné nejsou (celé!) cesty, pokud je v plánu pohyb nad 6000 m; tj. jednodenní výstupy nad 6000 m již pojištěné nejsou (viz výjimky při záchranných akcích, při repatriaci a při lékařském ošetření)
- u pojištění odpovědnosti za škodu je nově spoluúčast 200€ (viz bod 3)
- právní ochrana v případě náhrady škody je max. do 500 € (viz bod 5)
- od 1.1.2018 je nová asistenční linka: Europ Assistance, T +43/1/253 3798, F +43/1/313 89 1304, aws@alpenverein.at
Doplňující informace k rozsahu pojištění - platné do 31.12.2017:


Pojištění platí po celém světě, neplatí ale pro úrazy/nemoci při účasti na expedicích, jakož i při expedicích, trecích a pobytech v Arktidě, Antarktidě a v Grónsku.
Neplatí také při výstupu na následující vrcholy: Denali 6194 m (Mc.Kinley, Aljaška), Pik Lenina 7134 m (Kyrgyzstán), Aconcagua 6962 m (Argentina), Chopicaliqui 6354 m (Peru), Toclaraju 6035 m (Peru), Pik Karla Marxe 6726 m (Tádžikistán), Ama Dablam 6856 m (Himaláje)
. Pokud cestujete do těchto oblastí, můžeme nabídnout připojištění pro cesty do zahraničí (tarif Svět nad 6000 m).

Při trekingových cestách platí: jednodenní výstupy na vrcholy vyšší než 6000 m jsou pojištěny, pokud se v programu nepočítá s výškovým táborem.

další informace získáte kliknutím na jeden z níže uvedených odkazů:
Postup úhrady členství
Provizorní členský průkaz
Připojištění trvalé invalidity
Připojištění pro cesty do zahraničí
Nehoda a pojistná událost
Otázky a odpovědi
Studijní a pracovní úrazy
Pojistná událost v ČR

registrace - obnova
členské příspěvky
výhody členství
počasí
soutěž
mapy AV
lidé&HORY
Berg Auf

Aktuality

pro čtenáře časopisů lidé&HORY a Turista a pro členy Alpenverein.cz
statistiky vývoje členské základny rakouského Alpenvereinu za rok 2017
19 výherců obdrželo hodnotné ceny od partnerů soutěže

Partneři