Úhrada členství

PŘIHLÁŠKY, ÚHRADA ČLENSTVÍ a PŘIPOJIŠTĚNÍ

Pro přihlášení do OEAV i pro kombinované členství ČHS + OEAV je k dispozici on-line přihlašovací formulář, který vám současně vypočte, kolik za zvolený typ členství vč. dalších nabídek (připojištění invalidity, nabídka členství + časopis lidé&HORY ...) zaplatíte. Pomocí tohoto on-line formuláře zjednodušujeme komunikaci při přihlášení do Alpenvereinu jak pro stávající, tak také pro nové členy.

Respektováním níže uvedených pokynů pro registraci značně ulehčíte celý proces vystavování průkazů a tím se vyhnete zpoždění s vyřizováním nebo prodlužováním členství. Pokud po třech týdnech po provedené úhradě členství neobdržíte průkazy poštou na vámi udanou adresu, kontaktujte nás.

Obnovit nebo uzavřít členství v OEAV nebo kombinované členství ČHS + OEAV je možné následovně:

1. osobně v centrále Alpenvereinu - Alpského klubu v Praze - adresa ALPY, Štefánikova 63, 150 00 Praha 5. V tomto případě nevyplňujete on-line přihlášovací formulář. Registraci provedete na místě, na místě rovněž provedete úhradu hotově nebo kartou (peníze neposílejte převodem). Průkazy AV vystavujeme na počkání. Při úhradě kombinovaného členství obdržíte doklad o provedené úhradě. Tento doklad uschováte - využijete ho při podání žádosti o průkaz ČHS.

2. převodem na účet - účet je veden u Fio banky, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, číslo účtu 2900449689/2010. V tomto případě vyplňte on-line přihlašovací formulář.
Při registraci obdržíte číslo, které použijete jako variabilní symbol při elektronické platbě členství. Průkazy AV posíláme poštou. Průkazy ČHS posílá na vaši adresu sekretariát ČHS nebo si ho tam vyzvednete.
Pokud provádíte úhradu členství na účet za více členů najednou, pošlete laskavě informaci mailem, koho se platba týká.

3. poštovní složenkou - na výše uvedenou adresu nebo na účet. I v tomto případě vyplňte on-line přihlašovací formulář. Na poštovní poukázku uveďte variabilní symbol vygenerovaný registračním formulářem. V případě, že provedete úhradu složenkou na účet, pošlete kopii dokladu o platbě - to kvůli včasné a správné identifikaci platby. Průkaz AV posíláme poštou, průkazy ČHS získáte na sekretariátu ČHS.

UPOZORNĚNÍ - pro stávající členy Alpenvereinu tj. pro ty, kteří již dříve byli členy Alpenvereinu (tzn. měli uhrazeno členství např. v roce 2008 nebo v roce 2012) a kteří nemají v roce 2013 uhrazené členství a obnoví si členství na rok 2014 ještě před koncem roku 2013 - pro tyto členy platí členství se všemi výhodami vč. pojištění až od 1. 1. 2014.

Při hromadné objednávce kombinovaného členství nejprve kontaktujte centrálu Alpského klubu - Alpenvereinu v Praze, bez předchozí domluvy a registrace peníze za kombinované členství neposílejte. V případě osobního sjednání je nutné znát jména, adresy a data narození všech členů, pro které členství objednáváme.


PRŮKAZKY ČHS

Po uhrazení kombinovaného členství a obdržení členského průkazu OEAV následuje vystavení členského průkazu ČHS. Průkaz ČHS můžete získat osobně na sekretariátu ČHS (adresa Zátopkova 100/2, Praha 6), nebo vám může být zaslán poštou.

Sekretariátu ČHS předložíte doklad o úhradě kombinovaného členství. Pokud jej nemáte, ověří sekretariát vaši platbu v seznamu plátců, který v intervalu čtrnácti dnů obdrží od společnosti ALPY. Pokud sekretariát ověří, že již jste členem ČHS, vystaví vám na místě průkaz ČHS.

U osob, které dosud nebyly členy ČHS nebo jim členství skončilo z důvodu neplacení členských příspěvků, je vystavení průkazu ČHS podmíněno vstupem do ČHS. Pro vstup do ČHS je nezbytné zaslání vyplněné přihlášky na sekretariát ČHS, popř. vyplnění registračního formuláře na webu ČHS. Podrobné informace včetně přihlášky a registračního formuláře naleznete na webu ČHS v rubrice členství - www.horosvaz.cz/clenstvi-v-chs.registrace
členské příspěvky
výhody členství
počasí
soutěž
mapy OEAV
lidé&HORY
Berg Auf

Aktuality

nabízí unikátní slevu pro členy 25%!
novinky, Grand Prix Praha alpenverein.cz
akce pro nové členy, ceny členství na rok 2015, změny v systému pojištění od 1.1.2015
5. - 7. prosinec 2014, nová tvář Festivalu – tradiční mezinárodní akce bude rozšířena o nové myšlenky a projekty.
v prodeji v CK ALPY - asistenční služby motoristům, sleva 1 Kč/l na pohonné hmoty a další výhody

Partneři