Úhrada členství

PŘIHLÁŠKY, ÚHRADA ČLENSTVÍ a PŘIPOJIŠTĚNÍ - platí pro nové i stávající členy

Unikátní on-line systém registrace členství

Pro přihlášení do AV i pro členství AV+ČHS je k dispozici on-line přihlašovací formulář, který vám současně vypočte, kolik za zvolený typ členství vč. dalších nabídek (připojištění invalidity, nabídka členství + časopis lidé&HORY ...) zaplatíte. Pomocí tohoto on-line formuláře zjednodušujeme komunikaci při přihlášení do Alpenvereinu jak pro stávající, tak také pro nové členy.

Registrační on-line systém, který byl spuštěn k 1. 9. 2014 a je stále v non-stop provozu, a navazující Provizorní členský průkaz, byly během ročního provozu v mnoha detailech přizpůsobeny požadavkům našich partnerů. Celý tento systém bude postupně doplňován o další dílčí funkce, které dále zjednoduší komunikaci s každým zájemcem o členství. Urychlí se tím registrace každého zájemce a to i ze vzdálených míst. Unikátní systém pojištění, který je součástí tohoto členství, bude tedy rychleji a flexibilněji dostupný.
Celý systém vykazoval během ročního provozu stálou funkčnost a bezzávadnost a byl velmi využíván. Poměrně velké množství zájemců, kteří se registrovali na pobočkách u našich partnerů a to i v sobotu nebo v neděli, odcházeli po úhradě členství s dokladem o platné registraci a platným Provizorním členským průkazem.
Detailní funkčnost tohoto systému je popsána zde, na stejných stránkách je uveden i tvar a vzhled Provizorního členského průkazu na rok 2016.
Respektováním pokynů pro registraci značně ulehčíte celý proces vystavování průkazů a tím se vyhnete zpoždění s vyřizováním nebo prodlužováním členství. Pokud po třech týdnech po provedené úhradě členství neobdržíte průkazy poštou na vámi udanou adresu, kontaktujte nás.

Další možnosti registrace či obnovení členství

1. osobně v centrále Alpského klubu - Alpenvereinu v Praze - adresa ALPY, Štefánikova 63, 150 00 Praha 5. V tomto případě bude registrace provedena na místě, na místě rovněž provedete úhradu hotově nebo kartou (peníze neposílejte převodem). Průkazy AV vystavujeme na počkání. Při úhradě členství AV+ČHS 2016 nebo AV+KČT2016 obdržíte doklad o provedené úhradě. Tento doklad uschováte - využijete ho při podání žádosti o členský průkaz ČHS nebo KČT.

2. převodem na účet - účet je veden u Fio banky, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, číslo účtu 2900449689/2010. V tomto případě vyplňte on-line přihlašovací formulář.
Při registraci obdržíte číslo, které použijete jako variabilní symbol při elektronické platbě členství. Průkazy AV posíláme poštou. Průkazy ČHS posílá na vaši adresu sekretariát ČHS nebo si ho tam vyzvednete.
Pokud provádíte úhradu členství na účet za více členů najednou, pošlete laskavě informaci mailem, koho se platba týká.

3. výjimečně převodem na účet bez využití on-line registrace - účet je veden u Fio banky, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, číslo účtu 2900449689/2010. V tomto případě V tomto případě na email prihlaska@alpenverein.cz pošlete informaci o tom jaký typ členství a jaké služby jste uhradili, jakou částku jste poslali, z kterého účtu a kdy jste úhradu poslali a na jakou adresu chcete originál průkazu poslat. Pokud provedete úhradu za více zájemců, pošlete jména všech zájemců a další údaje dle předešlého popisu. Průkazy AV posíláme poštou. Pokud provedete touto formou úhradu za členství AV+ČHS 2016 nebo AV+KČT 2016, platí – průkaz AV 2016 obdržíte poštou od ALPY v Praze 5, průkaz ČHS nebo KČT posílají na vaši adresu po vyžádání sekretariáty nebo oddíly ČHS nebo KČT, nebo si ho tam vyzvednete.

4. poštovní složenkou - na výše uvedenou adresu nebo na účet. I v tomto případě vyplňte on-line přihlašovací formulář. Na poštovní poukázku uveďte variabilní symbol vygenerovaný registračním formulářem. V případě, že provedete úhradu složenkou na účet, pošlete kopii dokladu o platbě - to kvůli včasné a správné identifikaci platby. Průkaz AV posíláme poštou, průkazy ČHS nebo KČT získáte na sekretariátu nebo na oddílu ČHS nebo KČT.

UPOZORNĚNÍ - pro stávající členy Alpenvereinu tj. pro ty, kteří již dříve byli členy Alpenvereinu (tzn. měli uhrazeno členství např. v roce 2008 nebo v roce 2012) a kteří nemají v roce 2015 uhrazené členství a obnoví si členství na rok 2016 ještě před koncem roku 2015 - pro tyto členy platí členství se všemi výhodami vč. pojištění až od 1. 1. 2016.

Při hromadné objednávce členství AV+ČHS nejprve kontaktujte centrálu Alpského klubu - Alpenvereinu v Praze, bez předchozí domluvy a registrace peníze za členství AV+ČHS neposílejte. V případě osobního sjednání je nutné znát jména, adresy a data narození všech členů, pro které členství objednáváme.


PRŮKAZKY ČHS

Po uhrazení členství AV+ČHS a obdržení členského průkazu AV následuje vystavení členského průkazu ČHS. Průkaz ČHS můžete získat osobně na sekretariátu ČHS (adresa Donská 275/9, 101 00 Praha 10, Vršovice), nebo vám může být zaslán poštou.

Sekretariátu ČHS předložíte doklad o úhradě členství AV+ČHS. Pokud jej nemáte, ověří sekretariát vaši platbu v seznamu plátců, který v intervalu čtrnácti dnů obdrží od společnosti ALPY. Pokud sekretariát ověří, že již jste členem ČHS, vystaví vám na místě průkaz ČHS.

U osob, které dosud nebyly členy ČHS nebo jim členství skončilo z důvodu neplacení členských příspěvků, je vystavení průkazu ČHS podmíněno vstupem do ČHS. Pro vstup do ČHS je nezbytné zaslání vyplněné přihlášky na sekretariát ČHS, popř. vyplnění registračního formuláře na webu ČHS. Podrobné informace včetně přihlášky a registračního formuláře naleznete na webu ČHS v rubrice členství - www.horosvaz.cz/clenstvi-v-chs.registrace - obnova
členské příspěvky
výhody členství
počasí
soutěž
mapy AV
lidé&HORY
Berg Auf

Aktuality

východní Tyrolsko je ráj pro alpinisty a horolezce
nabízí trvalé přírodní zážitky a klid v tichých horských údolích i pod nejvyššími vrcholy Rakouska
rezervace chat v Alpách pomocí on-line systému a nové informační tabule na chatách
30.4.2016 proběhly v Kathmandu oslavy prvovýstupů

Partneři