Provizorní členský průkaz

Unikátní systém registrace a obnovy členství, provizorní členský průkaz

Unikátní systém registrace od 1.9.2014
Registrační on-line systém, který byl spuštěn k 1. 9. 2014 a je stále v non-stop provozu, a navazující Provizorní členský průkaz, byly během ročního provozu v mnoha detailech přizpůsobeny požadavkům našich partnerů. Celý tento systém bude postupně doplňován o další dílčí funkce, které dále zjednoduší komunikaci s každým zájemcem o členství. Urychlí se tím registrace každého zájemce a to i ze vzdálených míst. Unikátní systém pojištění, který je součástí tohoto členství, bude ještě rychleji a flexibilněji dostupný.
Celý systém vykazoval během ročního provozu od 1. 9. 2014 stálou funkčnost a bezzávadnost a byl velmi využíván. Poměrně velké množství zájemců, kteří se registrovali na pobočkách u našich partnerů a to i v sobotu nebo v neděli, odcházelo po úhradě členství s dokladem o platné registraci a platným Provizorním členským průkazem.

Funkčnost systému a Provizorního členského průkazu:

- Po provedení on-line registrace na www.alpenverein.cz (nebo na stránkách smluvního partnera skupiny ALPENVEREIN.CZ) je třeba provést úhradu členských poplatků bankovním převodem, výše poplatků včetně čísla účtu a variabilního symbolu platby je uvedena na konci registračního on-line formuláře.
- Systém je nastaven tak, že jakmile bude na účet ALPENVEREIN.CZ připsána částka za členské příspěvky, obdrží zaregistrovaný člen AV během krátkého časového úseku na email, který uvedl na konci on-line registračního formuláře, tzv. Provizorní členský průkaz.
- Na Provizorním členském průkazu je uveden seznam všech objednaných služeb vč. výše plateb za tyto služby. Provizorní členský průkaz je tedy současně dokladem a potvrzením o registraci členství a dokladem o jednotlivých objednaných službách (připojištění trvalé invalidity, předplatné časopisu lidé&HORY a další) a obsahuje i výše uhrazených částek za jednotlivé služby.
- Provizorní členský průkaz garantuje všechny výhody členství, tj. např. slevy na chatách i platnost pojištění v celém rozsahu pojistných podmínek platných pro členství v ALPENVEREIN.CZ.
- Provizorní členský průkaz obdrží při registraci jak stávající člen AV, tak i každý řádně zaregistrovaný nový člen
- Provizorní členský průkaz má vedením Rakouského Alpenvereinu (alpenverein.at) odsouhlasený tvar a je platný 21 dní od okamžiku, kdy klient obdrží tento průkaz v elektronické podobě na svůj email. Na průkazu jsou zmíněné časové údaje definovány.
- Zachován zůstává originál průkazu AV2016 – ten bude stejně jako dosud po provedené úhradě obratem zasílán z centrály ALPENVEREIN.CZ na adresu, kterou uvedl člen AV v registračním formuláři.
- Provizorní členský průkaz s celosvětovou platností a funkčností je v současné době provozován pouze pod systémem ALPENVEREIN.CZ
- Provizorní členský průkaz je certifikován a ochráněn proti zneužití.


Provizorní členský průkaz v prodejní síti partnerů skupiny ALPENVEREIN.CZ:

- Provizorní členský průkaz je zasílán každému zájemci o členství v AV, který se řádně on-line zaregistroval v prodejně partnera ALPENVEREIN.CZ a na místě v prodejně provedl úhradu členství.
- V tomto případě je Provizorní členský průkaz posílán na mailovou adresu prodejny, kde byla provedena registrace a úhrada členství. Z prodejny pak odchází registrovaný člen s dokladem o provedené úhradě objednaných služeb a s platným Provizorním členským průkazem.
- Pokud byla při přihlašování v on-line registraci uvedena i mailová adresa registrovaného, obdrží registrovaný Provizorní členský průkaz i na tuto adresu.


Originál průkazu AV2016

- Originál průkazu AV2016 je posílán poštou z centrály ALPENVEREIN.CZ na adresu v ČR, kterou uvede zájemce o členství v on-line registraci.
- Originál průkazu může být zaslán i na udanou adresu do zahraničí – v tomto případě je po dohodě nutné doplatit za tuto zásilku poštovné.


originál průkazky:

provizorní průkazka:


registrace - obnova
členské příspěvky
výhody členství
počasí
soutěž
mapy AV
lidé&HORY
Berg Auf

Aktuality

na webu MFA byl zveřejněn nabitý program
nový web, on-line rezervace vstupenek se slevou, finální program již brzy ...
ceny na rok 2018, akce pro nové členy od 1.9.2017
David Lama, Peter Habeler, filmové premiéry, odborný kongres...
Ve středu 21. června 2017 se v hotelu Petr v Praze 5 uskutečnilo slavnostní shromáždění nově vzniklého Českého odboru Slovinského planinského družstva 2017.

Partneři