Připojištění trvalé invalidityPŘIPOJIŠTĚNÍ TRVALÉ INVALIDITY - ROK 2016 - SOUČÁST ON-LINE REGISTRACE


Pro zajištění členů AV pro případ nehody při volnočasových aktivitách s následkem trvalé invalidity (invalidita od 50 %) nabízí partner AV, rakouská pojišťovna Generali, produkt nazvaný Generali Unfall-Lebensrente. Při úhradě základního tarifu tohoto připojištění bude v případě nehody a následné trvalé invaliditě postižený člen AV dostávat do konce života měsíční odškodné ve výši 450 €, výše připojištění a měsíční odškodné pro jednotlivce i zvýhodněné tarify pro rodiny platí podle níže uvedených tabulek. Připojištění mohou využívat i členové AV starší 74 let (ročník 1942).

Standardní tarif pro připojištění trvalé invalidity pro jednotlivce:

výše připojištění měsíční odškodné
275 Kč 450 €
550 Kč 900 €
825 Kč 1350 €

Zvýhodněný tarif pro připojištění trvalé invalidity pro rodiny (s dětmi do 15 let):

výše připojištění pro rodinu měsíční odškodné pro postiženého člena rodiny
970 Kč 450 €
1940 Kč 900 €
2910 Kč 1350 €

Jednorázové odškodné

Při úrazu člena AV do 15 let je vypláceno jednorázové odškodné v následující výši:

výše připojištění pro jednotlivce nebo pro rodinu jednorázové odškodné
275 / 970 Kč 89000 €
550 / 1940 Kč 178000 €
825 / 2910 Kč 267000 €

Pro členy AV starší 74 let (ročník 1942) je výše jednorázového odškodného v této výši:

výše připojištění jednorázové odškodné
275 Kč 8900 €
550 Kč 17800 €
825 Kč 26700 €

Dojde-li k úmrtí postiženého člena AV, který měl toto připojištění, bude uvedené odškodné vypláceno jeho životnímu partnerovi nebo jeho dědicovi po zbytek období, které chybí do 20 let po vzniku nehody.


KDO NEMŮŽE BÝT PŘIPOJIŠTĚN:

- osoby trvale pracovně neschopné a osoby s nervovými poruchami, psychicky labilní lidé, osoby s neurologickými problémy

CO NENÍ PŘIPOJIŠTĚNO:

- smrtelný úraz člena AV
- nehody, které vzniknou při závodech s motorovými vozidly, leteckých sportech, závěsném létání, paraglidingu, aviatice, parašutismu. Pojištěny jsou ale nehody při používání motorových letadel schválených k přepravě osob

PLATNOST A TERMÍNY PŘIPOJIŠTĚNÍ

- toto připojištění platí pro celý svět (včetně České republiky)
- platnost připojištění končí 31. 12. 2016
Termíny platnosti připojištění pro rok 2016 jsou stanoveny takto:
- platnost připojištění začíná každý týden vždy pátek

Příklady:
- příspěvek za připojištění byl připsán na účet ALPENVEREIN.CZ v pondělí 1. 2. 2016, připojištění je aktivní od pátku 5. 2. 2016
- příspěvek za připojištění byl složen osobně (hotovostí či kartou) v centrále ALPENVEREIN.CZ v úterý 1. 3. 2016, připojištění je aktivní od pátku 4. 3. 2016

Vyhlášené termíny současně znamenají, že:
- připojištění je platné v pátek jen v případě, pokud byla platba na účet ALPY připsána nejpozději ve středu, v případě že je platba připsána později, platí připojištění od pátku další následujícího týdne

ÚHRADA PŘIPOJIŠTĚNÍ

Nabídka na úhradu připojištění je součástí on-line registračního systému ALPENVEREIN.CZ nebo si ho mohou všichni členové ÖAV s uhrazeným členstvím na rok 2016 doplatit kdykoliv dodatečně převodem na účet u banky Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, číslo účtu 2900449689/2010, jako VS uvádějte vždy číslo vašeho průkazu AV (608 – xxxxxx). Úhradu připojištění je možné provést i osobně v centrále AV na adrese ALPY, Štefánikova 63, 150 00 Praha 5, kdykoliv v průběhu roku.


PŘIPOJIŠTĚNÍ TRVALÉ INVALIDITY PRO NOVÉ ČLENY OD 1. 9. 2015

Noví členové, kteří provedou úhradu členství na rok 2016 v průběhu září, října, listopadu či prosince 2015 a současně i úhradu připojištění trvalé invalidity na rok 2016, budou mít připojištění trvalé invalidity platné až od 1. 1. 2016. Pokud bude chtít nový člen, který provedl úhradu členství 2016, využívat výhody připojištění trvalé invalidity i během posledních měsíců roku 2015 (tj. v období od úhrady členství do konce roku 2015), musí si připojištění na toto období uhradit samostatně.
registrace - obnova
členské příspěvky
výhody členství
počasí
soutěž
mapy AV
lidé&HORY
Berg Auf

Aktuality

Alpy skiopening Pitztal, 17. - 20.11. a 1. - 4.12., Alpy skiopening Saalbach, 8. - 11.12., slevy pro stávající klienty a členy alpenverein.cz
tip pro aktivní dovolenou s rodinou
Od čtvrtka 18.8. do neděle 21.8.2016 proběhl v Julských Alpách velmi podařený trek
úspěšný 2. ročník náročného horského běhu se uskutečnil ve dnech 23. a 24. 7.2016

Partneři