Připojištění trvalé invalidityPŘIPOJIŠTĚNÍ TRVALÉ INVALIDITY - ROK 2016 - SOUČÁST ON-LINE REGISTRACE


Pro zajištění členů AV pro případ nehody při volnočasových aktivitách s následkem trvalé invalidity (invalidita od 50 %) nabízí partner AV, rakouská pojišťovna Generali, produkt nazvaný Generali Unfall-Lebensrente. Při úhradě základního tarifu tohoto připojištění bude v případě nehody a následné trvalé invaliditě postižený člen AV dostávat do konce života měsíční odškodné ve výši 450 €, výše připojištění a měsíční odškodné pro jednotlivce i zvýhodněné tarify pro rodiny platí podle níže uvedených tabulek. Připojištění mohou využívat i členové AV starší 74 let (ročník 1942).

Standardní tarif pro připojištění trvalé invalidity pro jednotlivce:

výše připojištění měsíční odškodné
275 Kč 450 €
550 Kč 900 €
825 Kč 1350 €

Zvýhodněný tarif pro připojištění trvalé invalidity pro rodiny (s dětmi do 15 let):

výše připojištění pro rodinu měsíční odškodné pro postiženého člena rodiny
970 Kč 450 €
1940 Kč 900 €
2910 Kč 1350 €

Jednorázové odškodné

Při úrazu člena AV do 15 let je vypláceno jednorázové odškodné v následující výši:

výše připojištění pro jednotlivce nebo pro rodinu jednorázové odškodné
275 / 970 Kč 89000 €
550 / 1940 Kč 178000 €
825 / 2910 Kč 267000 €

Pro členy AV starší 74 let (ročník 1942) je výše jednorázového odškodného v této výši:

výše připojištění jednorázové odškodné
275 Kč 8900 €
550 Kč 17800 €
825 Kč 26700 €

Dojde-li k úmrtí postiženého člena AV, který měl toto připojištění, bude uvedené odškodné vypláceno jeho životnímu partnerovi nebo jeho dědicovi po zbytek období, které chybí do 20 let po vzniku nehody.


KDO NEMŮŽE BÝT PŘIPOJIŠTĚN:

- členové AV nad 74 let
- osoby trvale pracovně neschopné a osoby s nervovými poruchami, psychicky labilní lidé, osoby s neurologickými problémy

CO NENÍ PŘIPOJIŠTĚNO:

- smrtelný úraz člena AV
- nehody, které vzniknou při závodech s motorovými vozidly, leteckých sportech, závěsném létání, paraglidingu, aviatice, parašutismu. Pojištěny jsou ale nehody při používání motorových letadel schválených k přepravě osob

PLATNOST A TERMÍNY PŘIPOJIŠTĚNÍ

- toto připojištění platí pro celý svět (včetně České republiky)
- platnost připojištění končí 31. 12. 2016
Termíny platnosti připojištění pro rok 2016 jsou stanoveny takto:
- první polovina roku 2016
1. 1., 8.1., 15. 1., 22.1., 29.1., 5. 2., 12.2., 19. 2., 26.2., 4. 3., 11.3., 18. 3., 1. 4., 8.4., 15. 4., 22.4., 29.4., 6.5., 13. 5., 20.5., 27. 5., 3.6., 10. 6., 17.6., 24. 6.
druhá polovina roku 2016
1.7., 15. 7., 29.7., 12.8., 26.8., 9.9., 23.9., 7.10., 21.10., 4.11., 25.11., 9.12. a 30.12.
Vyhlášené termíny současně znamenají, že:
- připojištění je platné k vyhlášenému termínu, pokud byla platba na účet ALPY připsána minimálně dva dny před stanoveným datem
- ten, kdo provede úhradu připojištění např. k 13. 3. 2016, bude mít toto připojištění aktivní a platné až od vyhlášeného termínu, tj. k 18. 3. 2016.

ÚHRADA PŘIPOJIŠTĚNÍ

Nabídka na úhradu připojištění je součástí on-line registračního systému ALPENVEREIN.CZ nebo si ho mohou všichni členové ÖAV s uhrazeným členstvím na rok 2016 doplatit kdykoliv dodatečně převodem na účet u banky Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, číslo účtu 2900449689/2010, jako VS uvádějte vždy číslo vašeho průkazu AV (608 – xxxxxx). Úhradu připojištění je možné provést i osobně v centrále AV na adrese ALPY, Štefánikova 63, 150 00 Praha 5, kdykoliv v průběhu roku.


PŘIPOJIŠTĚNÍ TRVALÉ INVALIDITY PRO NOVÉ ČLENY OD 1. 9. 2015

Noví členové, kteří provedou úhradu členství na rok 2016 v průběhu září, října, listopadu či prosince 2015 a současně i úhradu připojištění trvalé invalidity na rok 2016, budou mít připojištění trvalé invalidity platné až od 1. 1. 2016. Pokud bude chtít nový člen, který provedl úhradu členství 2016, využívat výhody připojištění trvalé invalidity i během posledních měsíců roku 2015 (tj. v období od úhrady členství do konce roku 2015), musí si připojištění na toto období uhradit samostatně.PŘIPOJIŠTĚNÍ TRVALÉ INVALIDITY - ROK 2015


Od roku 2015 budou mít čeští členové AV možnost využívat produkt rakouské pojišťovny GENERALI (do roku 2014 jej nabízela pojišťovna UNIQA), který je zaměřený na větší životní zajištění členů AV pro případ nehody s následky trvalé invalidity (invalidita od 50%). Toto připojištění (Die GENERALI Unfall Lebensrente) se nevztahuje na smrtelný úraz člena AV.

Pro připojištění trvalé invalidity, rok 2015:

- při úhradě připojištění ve výši 245,- Kč bude každý připojištěný člen dostávat do konce svého života měsíční odškodné ve výši 420 €
- při úhradě připojištění ve výši 490,- Kč bude každý připojištěný člen dostávat do konce svého života měsíční odškodné ve výši 840 €
- při úhradě připojištění ve výši 735,- Kč bude každý připojištěný člen dostávat do konce svého života měsíční odškodné ve výši 1260 €

- pro rodinné členství (s dětmi do 15 let) platí následující zvýhodněné tarify:
- připojištění ve výši 880,- Kč za rok tj. při úrazu jednoho z členů rodiny s uvedenými následky bude tento postižený člen rodiny dostávat měsíční odškodné ve výši 420 €; při úrazu dítěte do 15 let je vypláceno jednorázové odškodné 83 000,- €,
- připojištění ve výši 1760 Kč bude člen rodiny dostávat měsíční odškodné ve výši 840 €; při úrazu dítěte do 15 let je vypláceno jednorázové odškodné 166 000,- €,
- připojištění ve výši 2640 Kč bude pro člena rodiny měsíční odškodné 1260 €; při úrazu dítěte do 15 let je vypláceno jednorázové odškodné 249 000,- €,
- pobíral-li postižený člen AV měsíční odškodné ve výši 420 € nebo 840 € nebo 1260 € a dojde-li k úmrtí tohoto postiženého člena OEAV bude uvedené odškodné vypláceno jeho životnímu partnerovi nebo jeho dědicovi po zbytek období, které chybí do 20 let po vzniku nehody.

PŘIPOJIŠTĚNÍ TRVALÉ INVALIDITY PRO NOVÉ ČLENY OD 1.9.2014

Upozornění - pokud provedete úhradu členství na rok 2015 v průběhu září, října, listopadu či prosince 2014, připojištění trvalé invalidity bude platné až od 1. 1. 2015.
Pokud bude chtít nový člen využívat výhody připojištění trvalé invalidity i během posledních měsíců roku 2014 (tj. v období září až prosinec 2014 resp. v období od úhrady členství do konce roku 2014), musí si připojištění na toto období uhradit samostatně – viz Připojištění trvalé invalidity na rok 2015.

CO NENÍ PŘIPOJIŠTĚNO:

- smrtelný úraz člena AV
- nehody, které vzniknou při závodech s motorovými vozidly, leteckých sportech, závěsném létání, paraglidingu, aviatice, parašutismu. Pojištěny jsou ale nehody při používání motorových letadel schválených k přepravě osob

KDO NEMŮŽE BÝT PŘIPOJIŠTĚN:

- členové AV nad 74 let
- osoby trvale pracovně neschopné a osoby s nervovými poruchami, psychicky labilní lidé, osoby s neurologickými problémy

PLATNOST A TERMÍNY PŘIPOJIŠTĚNÍ

- toto připojištění platí pro celý svět (včetně České republiky)
- platnost připojištění na rok 2015 končí 31. 12. 2015

Termíny platnosti připojištění byly v roce 2015 stanoveny takto:
- první polovina roku 2015 - 2. 1., 16. 1., 6. 2., 20. 2., 6. 3., 20. 3., 3. 4., 17. 4., 30.4., 15. 5., 29. 5., 12. 6., 26.6.
- druhá polovina roku 2015 - 10. 7., 31.7., 21.8., 11.9., 2.10., 23.10., 13.11., 4.12. a 18.12.

Vyhlášené termíny současně znamenají, že:
- připojištění je platné k vyhlášenému termínu, pokud byla platba na účet ALPY připsána minimálně jeden den před stanoveným datem
- ten, kdo provede úhradu připojištění např. k 13. 3. 2015, bude mít toto připojištění aktivní a platné až od vyhlášeného termínu, tj. k 20. 3. 2015. Počítejte tedy laskavě s touto termínovou posloupností při úhradě pojištění, která vychází z domluv s pojišťovenskou burzou.


ÚHRADA PŘIPOJIŠTĚNÍ

Nabídka na úhradu připojištění je součástí on-line registračního systému alpenverein.cz nebo si ho mohou všichni členové AV s uhrazeným členstvím na rok 2015 doplatit kdykoliv dodatečně převodem na účet u banky Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, číslo účtu 2900449689/2010, jako VS uvádějte vždy číslo vašeho průkazu AV (608 – xxxxxx). Úhradu připojištění je možné provést i osobně v centrále AV na adrese ALPY, Štefánikova 63, 150 00 Praha 5, kdykoliv v průběhu roku 2015.


PŘIPOJIŠTĚNÍ TRVALÉ INVALIDITY PRO NOVÉ ČLENY OD 1. 9. 2014

Nové členy, kteří provedou úhradu členství na rok 2015 v průběhu září, října, listopadu či prosince 2014, je třeba upozornit na tu okolnost, že pokud provedou úhradu připojištění trvalé invalidity současně s úhradou členství 2015, připojištění trvalé invalidity bude platné až od 1. 1. 2015. Pokud bude chtít nový člen využívat výhody připojištění trvalé invalidity i během posledních měsíců roku 2014 (tj. v období září až prosinec 2014 resp. v období od úhrady členství do konce roku 2014), musí si připojištění na toto období uhradit samostatně.
registrace
členské příspěvky
výhody členství
počasí
soutěž
mapy AV
lidé&HORY
Berg Auf

Aktuality

Adam ovládl i soutěž Alpy výstupy roku
pro rok 2016 nabízí společnost ALPY partnerství a přímou spolupráci každému jednotlivému oddílu ČHS
od 5. do 23. listopadu 2015 před kostelem Sv. Václava v Praze 5, blízko centra Anděl
koncert souboru dechových nástrojů z rakouského Kalsu pod Großglocknerem a pěveckého sdružení ze slovinského Jezerska, ve čtvrtek 19.11.2015, od 18.00 hod., v kostele sv. Tomáše, Praha 1, Josefská 8, vstup ZDARMA
návštěvnost v létě 2015 se zvýšila o 15%, statistiky a zajímavosti

Partneři