Připojištění trvalé invalidityS platností od 1.2.2014 se mění výše poplatků za oba druhy připojištění,
které mohou uzavírat členové rakouského Alpenvereinu – týká se připojištění trvalé invalidity a připojištění pro cesty do zahraničí.
Důvodem úpravy poplatků je trvající nepříznivý kurz CZK vůči EURO měně.PŘIPOJIŠTĚNÍ TRVALÉ INVALIDITY - ROK 2014


I v roce 2014 budou mít čeští členové OEAV možnost využívat produkt rakouské pojišťovny UNIQA, který je zaměřený na větší životní zajištění členů OEAV pro případ nehody s následky trvalé invalidity (invalidita od 50%). Toto připojištění (UNIQA Unfall Lebensrente) se nevztahuje na smrtelný úraz člena AV.

Pro připojištění trvalé invalidity (platí od 1.2.2014):

- při úhradě připojištění ve výši 240,- Kč bude každý připojištěný člen OEAV dostávat do konce svého života měsíční odškodné ve výši 420 €
- při úhradě připojištění ve výši 475,- Kč bude každý připojištěný člen OEAV dostávat do konce svého života měsíční odškodné ve výši 840 €
- při úhradě připojištění ve výši 715,- Kč bude každý připojištěný člen OEAV dostávat do konce svého života měsíční odškodné ve výši 1260 €
- pro rodinné členství (s dětmi do 15 let) platí zvýhodněný tarif tohoto připojištění ve výši 870,- Kč za rok tj. při úrazu jednoho z členů rodiny s uvedenými následky bude tento postižený člen rodiny dostávat měsíční odškodné ve výši 420 €; při úrazu dítěte do 15 let je vypláceno jednorázové odškodné 72 680,- €. I rodinu lze připojistit na dvojnásobnou a trojnásobnou částku. Při úhradě připojištění ve výši 1740 Kč bude člen rodiny dostávat měsíční odškodné ve výši 840 €, při úhradě připojištění ve výši 2610 Kč bude pro člena rodiny měsíční odškodné 1260 €.
- pobíral-li postižený člen AV měsíční odškodné ve výši 420 € nebo 840 € nebo 1260 € a dojde-li k úmrtí tohoto postiženého člena OEAV bude uvedené odškodné vypláceno jeho životnímu partnerovi nebo jeho dědicovi po zbytek období, které chybí do 20 let po vzniku nehody.

Pro připojištění trvalé invalidity (platí do 31.1.2014):

- při úhradě připojištění ve výši 235,- Kč bude každý připojištěný člen OEAV dostávat do konce svého života měsíční odškodné ve výši 420 €
- při úhradě připojištění ve výši 460,- Kč bude každý připojištěný člen OEAV dostávat do konce svého života měsíční odškodné ve výši 840 €
- při úhradě připojištění ve výši 685,- Kč bude každý připojištěný člen OEAV dostávat do konce svého života měsíční odškodné ve výši 1260 €
- pro rodinné členství (s dětmi do 15 let) platí zvýhodněný tarif tohoto připojištění ve výši 840,- Kč za rok tj. při úrazu jednoho z členů rodiny s uvedenými následky bude tento postižený člen rodiny dostávat měsíční odškodné ve výši 420 €; při úrazu dítěte do 15 let je vypláceno jednorázové odškodné 72 680,- €. I rodinu lze připojistit na dvojnásobnou a trojnásobnou částku. Při úhradě připojištění ve výši 1680 Kč bude člen rodiny dostávat měsíční odškodné ve výši 840 €, při úhradě připojištění ve výši 2520 Kč bude pro člena rodiny měsíční odškodné 1260 €.
- pobíral-li postižený člen AV měsíční odškodné ve výši 420 € nebo 840 € nebo 1260 € a dojde-li k úmrtí tohoto postiženého člena OEAV bude uvedené odškodné vypláceno jeho životnímu partnerovi nebo jeho dědicovi po zbytek období, které chybí do 20 let po vzniku nehody.

PŘIPOJIŠTĚNÍ TRVALÉ INVALIDITY PRO NOVÉ ČLENY OD 1.9.2013

Upozornění - pokud provedete úhradu členství na rok 2014 v průběhu září, října, listopadu či prosince 2013, připojištění trvalé invalidity bude platné až od 1. 1. 2014.
Pokud bude chtít nový člen využívat výhody připojištění trvalé invalidity i během posledních měsíců roku 2013 (tj. v období září až prosinec 2013 resp. v období od úhrady členství do konce roku 2013), musí si připojištění na toto období uhradit samostatně – viz Připojištění trvalé invalidity na rok 2013.

PLATNOST PŘIPOJIŠTĚNÍ

- toto připojištění platí pro celý svět (včetně České republiky)
- platnost připojištění končí 31. 12. 2014

Toto připojištění si mohou všichni členové OEAV doplatit osobně v centrále OEAV na adrese ALPY, Štefánikova 63, 150 00 Praha 5, kdykoliv v průběhu roku 2013 nebo 2014. Úhradu připojištění je možné rovněž provést složenkou na uvedenou adresu nebo převodem na účet u Fio banky, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, číslo účtu 2900449689/2010 jako VS uvádějte vždy číslo vašeho průkazu OEAV (608 - xxxxxx).


TERMÍNY PŘIPOJIŠTĚNÍ

Vzhledem k tomu, že toto připojištění je platné v plném rozsahu až v okamžiku, kdy pojišťovna UNIQA v Innsbrucku od nás na svůj účet obdrží vámi složenou částku, bylo domluveno, že úhrada připojištění bude probíhat v roce 2014 v následujících termínech:
- první polovina roku 2014 - 3. 1., 17. 1., 7. 2., 21. 2., 7. 3., 21 3., 4. 4., 18. 4., 30.4., 16. 5., 30. 5., 13. 6., 27.6.
- druhá polovina roku 2014 - 11. 7., 1. 8., 22. 8., 12. 9., 3. 10., 24. 10., 14. 11. a 5. 12.

Uvedené termíny znamenají, že ten, kdo provede úhradu připojištění např. k 13. 3. 2014, bude mu toto připojištění platit od vyhlášeného data 21. 3. 2014.
Vaše platba na účet ALPY však musí být připsána minimálně jeden den před stanoveným datem.


CO NENÍ PŘIPOJIŠTĚNO:

- závody s motorovými vozidly, letecké sporty, závěsné létání, paragliding, aviatika, parašutismus

KDO NEMŮŽE BÝT PŘIPOJIŠTĚN:

- členové OEAV nad 74 let
- osoby trvale pracovně neschopné a osoby s nervovými poruchami, psychicky labilní lidé, osoby s neurologickými problémy
registrace
členské příspěvky
výhody členství
počasí
soutěž
mapy OEAV
lidé&HORY
Berg Auf

Aktuality

prodloužený pod Grossglocknerem, ledovcový kurz, výstup na vrchol s horskými vůdci, 4. - 6.9.
5. - 7. prosinec 2014, nová tvář Festivalu – tradiční mezinárodní akce bude rozšířena o nové myšlenky a projekty.
rakouský Alpenverein má od května 2014 nové logo
v prodeji v CK ALPY - asistenční služby motoristům, sleva 1 Kč/l na pohonné hmoty a další výhody

všichni držitelé karet ISIC a ALIVE se mohou do rakouského Alpenvereinu zaregistrovat na stránkách www.isic.cz

Partneři