Rozsáhlá informace z vedení ÖAV

Alpenverein

23. 4. 2020
Znovuotevření středisek a obchodních prostor sekcí ÖAV:
Podle informací Hospodářské komory bylo možné od 14. 4. při dodržení níže uvedených podmínek opět otevřít obchodní prostory sekcí:
- provozní a obchodní prostory musí sloužit k prodeji, výrobě, opravám nebo zpracování zboží (v případě Alpenvereinu se jedná např. o kurzy, prodej zboží nebo členství atd.)
- zákaznická plocha uvnitř obchodních prostor musí být menší než 400 m² (v těchto prostorách musí být učiněna taková opatření, aby bylo zajištěno, že při větším počtu zákazníků je pro jednoho k dispozici 20 m² z celkové prodejní plochy).
- zaměstnanci, kteří kontaktují nebo jsou kontaktováni zákazníkem, musí mít chráněnou nebo zakrytou oblast úst a nosu (výjimkou jsou děti do 6 let)
- všechny osoby musí být od sebe vzdáleny nejméně jeden metr
Programy sekcí a kurzy:
Takovéto akce jsou obecně zakázány do konce června. V tomto ohledu jednáme s ministerstvy a s hospodářskou komorou. Jsme přesvědčeni, že tento zákaz by se na programy sekcí a klubové akce neměl vztahovat. Zatím neexistují žádná jasná nařízení, o další situaci budeme všechny informovat.
Provádění volnočasových aktivit:
Aktuální stav: „Všechny druhy sportů i volnočasových aktivit by měly být v současné době prováděny pouze ve vlastních bytech a domech, případně na vlastních zahradách. Dosud však nebyla odvolána možnost sportovat venku samostatně nebo s lidmi ze stejné bytové jednotky (chůze, běh). Přitom musí být mezi účastníky zaručena vzdálenost nejméně jeden metr.
O co usilujeme: Oddělení horských sportů pracuje ve spolupráci s VAVÖ na pokynech, jak by měly být prováděny horské sporty za současného ohrožení koronavirem. Dokument s těmito pokyny by měl být připraven tento pátek 24. 4. 2020 a hned zaslán ministerstvu sportu. Věříme, že již v květnu bude možné v malých skupinkách provádět v přírodě a v horách různé druhy pohybových aktivit. Předpokládáme, že od 1. května bude možné znovu pořádat klubové akce a kurzy. Očekáváme, že odpovídající nařízení bude vydáno každým dnem.
Vnitřní sportovní zařízení – lezecké haly:
Podle ministerstva sportu je trénink v indoorových sportovních zařízeních umožněn za přísných podmínek jen výkonným sportovcům. Alpenverein, Rakouská horolezecká asociace a největší lezecké haly v Rakousku v současné době intenzivně pracují na pokynech (10 bodů) pro bezpečný provoz v lezeckých halách. Výsledky domluv uvedených partnerů budou zaslány ministerstvu sportu s požadavkem, aby mohlo být v dohledné době umožněno využívání těchto zařízení i širokou veřejností.
Provoz horských chat:
Byli jsme vyzváni odpovědným ministerstvem sportu, abychom pomohli s koncepcí budoucího provozu horských chat. Proto jsme spolu s VAVÖ, Naturfreunde, ÖTK a DAV připravili zásady provozu horských i ostatních chat v Rakousku. Podle těchto zásad a podkladů by se chaty měly začít postupně otevírat od poloviny května. Důležité je i postupné a pečlivé navyšování stravovacích a ubytovacích kapacit. Rozhodnutí o zahájení provozu by mělo být známé během krátké doby.