INSTRUKTORSKÉ KURZY OEAV 2013

Vzdělávání a instruktorské kurzy pro členy rakouského Alpenvereinu v roce 2013

Ve spolupráci se sportovní akademií v Innsbrucku a po dohodě s hlavním metodikem OEAV zveřejňujeme informace o možnostech vzdělávání českých a slovenských členů OEAV v několika disciplinách alpinismu. Vzdělávání je prováděno formou kurzů. Zkoušky po úspěšném zvládnutí kurzu probíhají před rakouskou státní zkušební komisí, úspěšný absolvent kurzu získá rakouské státní vysvědčení a certifikaci Instruktor OEAV, která je kompatibilní pro celou oblast Evropy. V roce 2013 se ve sportovní akademii v Innsbrucku uskuteční tyto kurzy:

1. instruktor pro lyžařskou turistiku (Skitouren). Instruktor Skitouren je kvalifikovaná a odborně vybavená osoba, která je schopná zajišťovat organizaci a vedení zimních túr mimo ledovcové oblasti a bez používání lana při těchto túrách pro organizované členy alpských klubů a svazů
2. instruktor pro skitouring (Skihochtouren). Instruktor Skihochtouren je kvalifikovaná a odborně vybavená osoba, která je schopná zajišťovat organizaci a vedení zimních skialpinistických túr vč. přechodů ledovců a výstupů po skalních terénech pro organizované členy alpských klubů a svazů
3. instruktor pro vysokohorskou turistiku (Hochtouren). Instruktor Hochtouren je kvalifikovaná a odborně vybavená osoba, která je schopná zajišťovat organizaci a vedení vysokohorských túr (přechody ledovců, výstupy po skalách i kombinovaný terén) pro organizované členy alpských klubů a svazů

Uvedené instruktorské kurzy, kterých se mohou zúčastnit i členové AV sekce Innsbruck - Praha, se uskuteční v těchto termínech:
Instruktor Skitouren - vstupní testy 7.12.2011 v Innsbrucku, další díly kurzu 29.1.- 4.2.2012 v Hintermoosu (Salcbursko), 10.- 17.3.2012 v Gries im Sellraintal (Tyrolsko), závěrečné zkoušky 16.- 17.3.2012 v Gries im Sellraintal
Instruktor Hochtouren - vstupní testy 6.6.2012 na Dachsteinu, kurz proběhne v termínech 7.- 10.6.2012 v Salcburku, 15.- 21.7.2012 na Warnsdorfer Hütte (Hohe Tauern), 4.- 11.8.2012 na Oberwalder Hütte, závěrečné zkoušky 10.- 11.8.201 na Oberwalder Hütte
Instruktor Klettern Alpin - vstupní testy 16.5.2012 v Innsbrucku, další díly kurzu 16.- 20.5.2012 v Innsbrucku, 24.- 30.6.2012 v Imstu na chatě Muttekopfhütte, 28.7.- 4.8.2012 na chatě Karlsbader Hütte v Lienzských Dolomitech, závěrečné zkoušky na chatě 3. - 4.8.2012

Uvedené instruktorské kurzy, kterých se mohou zúčastnit i členové AV sekce Innsbruck - Praha, se uskuteční v těchto termínech:

- instruktor Skitouren - vstupní testy 5.12.2012 a první díl kurzu 6.- 9.12.2012 v Innsbrucku, další díly kurzu 27.1.- 2.2.2013 v Hintermoosu (Salcbursko), 9.- 16.3.2013 v Gries im Sellraintal (Tyrolsko), závěrečné zkoušky 15.- 16.3.2013 v Gries im Sellraintal
- instruktor Skihochtouren - vstupní testy 16.3.2013 v Gries im Sellraintal, první díl kurzu 3.- 13.4.2013 na chatě Jamtalhütte (Silvretta), závěrečné zkoušky 12.- 13.4.2013 na chatě Jamtalhütte
- instruktor Hochtouren - vstupní testy 8.5.2013 v Innsbrucku (Stubaigletscher), první díl kurzu proběhne 8.- 12.5.2013 v Innsbrucku, 2. díl ve dnech 7.- 13.6.2013 na chatě Neue Prager Hütte, 3. díl v termínu 3.- 10.8.2013 na chatě Franz-Senn Hütte, závěrečné zkoušky 9.- 10.8.2013 na Franz-Senn Hütte

Termíny přihlášek na jednotlivé kurzy:

- na kurz instruktor Skitouren je uzávěrka přihlášek do 1. 10. 2012 (maximální počet účastníků kurzu – 30 osob)
- na kurz instruktor Skihochtouren je uzávěrka přihlášek do 3. 1. 2013 (maximální počet účastníků kurzu – 25 osob)
- na kurz instruktor Hochtouren je uzávěrka přihlášek do 10. 3. 2013 (maximální počet účastníků kurzu – 30 osob)

Přihlášky na kurzy:

Přihlásit na zvolený kurz - se může přihlásit každý člen AV sekce Praha-Innsbruck, který na rok 2013 řádně uhradil členské příspěvky. Podmínka je věk minimálně 18 let a písemné doporučení od sekce Innsbruck - Praha.
Přihlášku na zvolený kurz - na předepsaném formuláři (podle typu kurzu) zasílá zájemce na adresu ALPY, Štefánikova 63, 150 00 Praha 5. Současně s přihláškou je třeba dodat na předepsaných formulářích
- potvrzení od lékaře o zdravotním stavu
- zaslání seznamu dosud absolvovaných túr a výstupů
- doklad o uhrazení poplatků za zvolený kurz

Všechny přihlášky a formuláře na uvedené typy kurzů pošleme poštou nebo e-mailem. Ve vlastním zájmu pošlete přihlášky na kurz včas resp. s dostatečným časovým předstihem. Při velkém zájmu o kurz bude přihlíženo k datu zaslání přihlášky na kurz.

Vstupní testy na jednotlivé kurzy:

Při vstupních testech musí každý přihlášený přesvědčit přijímací komisi o své kondici i dosavadních především praktických dovednostech v terénu. U jednotlivých kurzů bude hodnoceno:
- kurz instruktor Skitouren- souběžné vedení lyží a změna rytmu při sjezdech, oblouky, výstup strmým terénem na pásech, znalosti ovládání vyhledávacího (LVS nebo pieps) přístroje, nalezení ukrytého pieps-přístroje do 10 minut
- kurz instruktor Skihochtouren
a) lyžování ve volném terénu
b) znalosti lanové techniky --- jednotlivé typy uzlů (švec, lodní uzel, půllodní uzel, prusík ..., navazování lan, jištění, zajišťování, "štand" atd)
c) chůze a lezení po skalnatém terénu a po skále --- hodnotící kriteria: koordinace a jistota při chůzi v botech (které jsou přizpůsobeny pro upevnění stoupacích želez) ve strmém terénu bez jištění
d) lezení obtížnost 3+ --- hodnotící kriteria: koordinace, technika, dynamika a jistota při lezení při výstupu i sestupu (v botech, které jsou přizpůsobeny pro upevnění stoupacích želez)
e) chůze a lezení po ledovci (výstup i sestup) se stoupacími železy a cepínem (délka cca 60 cm) po ledu se svahem 30 až 50 stupňů --- hodnotící kriteria: ovládání maček a cepínu ve strmém
- kurz instruktor Hochtouren
a) chůze a lezení po skalnatém terénu a po skále --- hodnotící kriteria: koordinace a jistota při chůzi v botech (které jsou přizpůsobeny pro upevnění stoupacích želez) ve strmém terénu bez jištění
b) lezení obtížnost 3+ --- hodnotící kriteria: koordinace, technika, dynamika a jistota při lezení při výstupu i sestupu (v botech, které jsou přizpůsobeny pro upevnění stoupacích želez)
c) chůze a lezení po ledovci (výstup i sestup) se stoupacími železy a cepínem (délka cca 60 cm) po ledu se svahem 30 až 50 stupňů --- hodnotící kriteria: ovládání maček a cepínu ve strmém ledovcovém terénu, koordinace pohybů, dynamika a plynulost pohybu
d) znalosti lanové techniky --- jednotlivé typy uzlů (švec, lodní uzel, půllodní uzel, prusík ..., navazování lan, jištění, zajišťování, "štand" atd)
e) slaňování (s krátkým prusíkem)
f) znalost čtení a práce s mapami (správné určování průběhu terénu, atd)

Účast na kurzech:

Po zaslání přihlášky na zvolený kurz vč. všech požadovaných příloh bude člen AV písemnou formou vyrozumněn o přijetí na kurz. Současně obdrží i pozvánku na vstupní test - termín a místo vstupního testu.
Účast na kurzu a jeho absolvování je možné až po úspěšném složení vstupních testů. Výsledky vstupních testů oznámí přijímací komise každému účastníkovi v den konání testu. Podmínkou absolvování kurzů je znalost němčiny a rovněž správná a funkční výstroj a výzbroj - viz seznam výstroje a výzbroje pro jednotlivé typy kurzů.

Kurzovné:

Členové sekce Innsbruck - Praha registrovaní u společnosti ALPY neplatí stejně jako rakouští členové OEAV za toto vzdělání žádné kurzovné nebo školné. Každý účastník si ale platí učební pomůcky a skripta, každý účastník si rovněž platí výdaje za příjezd na vstupní testy i na jednotlivé části kurzu, výdaje za permanentky nebo lanovky stejně jako výdaje za pobyt na chatách nebo na ubytovnách při jednotlivých kurzech tj. výdaje za ubytování a stravování.

Poplatky za kurzy:

Za účast na kurzech se platí paušální poplatky, které slouží k úhradě učebních pomůcek a částečně i k úhradě ubytování na kurzu. Poplatek bude během kurzu vyúčtován. Poplatek musí být uhrazen současně se zasláním přihlášky na kurz.
- poplatek za kurz instruktor Skitouren a Skihochtouren činí 120 €
- poplatek za kurz instruktor Hochtouren činí 70 €

UPOZORNĚNÍ: Kurzy jsou vedeny v německém jazyce, taktéž skripta jsou v německém jazyce, většina instruktorů sice hovoří anglicky, ale znalost němčiny je důležitá pro úspěšné absolvování kurzu.

registrace
členské příspěvky
výhody členství
počasí
soutěž
mapy OEAV
lidé&HORY
Berg Auf

Aktuality

z důvodu storna je volný jeden pokoj pro 2-3 os.
aktuální informace z oblasti pod Everestem
Objevte ráj horské turistiky na jihu v Korutanech
Alpské wellness uprostřed turistického ráje

Partneři