SPOLUPRÁCE S ČESKÝM HOROLEZECKÝM SVAZEM

Spolupráce s ČHS pokračuje i v roce 2013 a 2014. Nabízíme zvýhodněné kombinované členství.
Ceny a další informace najdete zde.

V roce 2010 byla oficiálně odstartována spolupráce mezi společností ALPY a časopisem lidé&HORY a mezi ČHS. Neformální spolupráce mezi oběma partnerskými stranami probíhala již několik let před tímto datem např. účastí ČHS při Smíchovském festivalu alpinismu, spoluprací ALPY a lidé&HORY s komisí ČHS, která připravuje historický přehled vývoje horolezectví na území Československa a Česka nebo mediální spoluprací ČHS a lidé&HORY.

SMLOUVA O KOMBINOVANÉM ČLENSTVÍ V ČHS A V OEAV V ROCE 2012

Na základě výsledků výběrového řízení vyhlášeného ČHS byla mezi společností ALPY a ČHS v září 2011 odsouhlasena a podepsána Smlouva o kombinovaném členství v ČHS a OEAV na rok 2012. Kombinované členství je určeno těm, kdo mají zájem být současně členy ČHS i rakouského Alpenvereinu a využívat výhod, které oba horolezecké svazy nabízí (v případě OEAV např. slevy na chatách v alpských oblastech, především však mimořádný systém pojištění platný pro všechny druhy alpinistických aktivit a servis spojený s tímto pojištěním).
Došlo tedy k prodloužení smlouvy z roku 2009 na další období. Výše členských poplatků pro kombinované členství ČHS a OEAV na rok 2012 jsou uvedeny v katalogu Alpský klub - Alpenverein 2012 na str. 4, výše členských poplatků je uvedena i na www.alpenverein.cz.

SOUTĚŽ HOROLEZEC ROKU 2011

Spolupráce při organizování a vyhlášení společné soutěže Horolezec roku bude pokračuje i v tomto roce 2011. Ocenění Horolezec roku 2011 bude uděleno třem nejlepším výkonům z horolezectví a alpinismu bez ohledu na to, zda se jedná o výškové horolezectví, závodní lezení, skialpinismus či bouldering. Nejlepší výkony bude vybírat z předložených nominací (Výstupy roku 2011 v ČHS a Výstupy roku 2011 v OEAV v ČR) sedm odborných subjektů - výkonný výbor ČHS, zástupce společnosti ALPY, odborné časopisy Montana, lidé&HORY a Everest a odborné portály lezec.cz a horyinfo.cz.
K dohodě o společné soutěži Horolezec roku došlo mezi zástupci ČHS a ALPY v roce 2009. Cílem této dohody je větší informovanost a medializace alpinismu a horolezectví v ČR.
Vyhlášení výsledků soutěže Horolezec roku 2011 proběhne na Smíchovském festivalu alpinismu v Národním domě na Smíchově ve dnech 1. - 4. 12. 2011.

FESTIVAL ALPINISMU PRAHA 2011

Společnost ALPY spol. s r.o., organizátor Festivalu alpinismu Praha 2011, uzavřel s ČHS smlouvu o spolupráci při této významné mezinárodní akci. V této dohodě je popsána spolupráce obou partnerů při realizaci soutěže Horolezec roku. Dohoda rovněž obsahuje i některá festivalová zvýhodnění pro členy ČHS.

MEDIÁLNÍ SPOLUPRÁCE

Mezi ČHS a časopisem lidé&HORY byla i na rok 2012 uzavřena dohoda o mediální spolupráci. Časopis lidé&HORY se i na toto období stal Hlavním mediálním partner Českého horolezeckého svazu. Součástí mediální spolupráce je presentace Českého horolezeckého svazu v časopisu lidé&HORY i presentace časopisu lidé&HORY při různých sportovních soutěžích, které ČHS organizuje. Tato spolupráce pokračuje již od konce roku 2009.

SLEVA PRO ČLENY ČHS PŘI NÁKUPU MAP A PRŮVODCŮ

Každý člen ČHS s platnou průkazkou na příslušný rok (uhrazené členství) získává slevu ve výši 10% při nákupu všech druhů map a průvodců ve specializované prodejně MAPIS, Štefánikova 63, 150 00 Praha 5, mapis@mapis.cz. Uplatnit lze ale pouze slevu za jedno členství. Slevu lze využít i při objednání zboží na dobírku s uvedením čísla průkazu ČHS.


registrace
členské příspěvky
výhody členství
počasí
soutěž
mapy AV
lidé&HORY
Berg Auf

Aktuality

outdoorový závod v boulderingu (3. – 4. 10. 2015)
reportáž ze slavnosti 6.9.2015
mezi 12 nejlepšími chatami ve Slovinsku
Alpy skiopening Pitztal, 12. - 15.11., 3. - 6.12., Alpy skiopening Tauplitz, 10. - 13.12., 17. - 20.12., slevy pro stávající klienty a členy alpenverein.cz
celovečerní film o Radku Jarošovi, sleva pro členy ALPENVEREIN.CZ

Partneři