SPOLUPRÁCE S ČESKÝM HOROLEZECKÝM SVAZEMNABÍDKA SPOLUPRÁCE PRO ODDÍLY ČHS
A ZVÝHODNĚNÉ ČLENSTVÍ V ALPENVEREIN.CZ

V roce 2009 byla mezi ALPY, zástupcem rakouského Alpenvereinu v ČR (sekce 608 Praha-Innsbruck), a ČHS domluvena spolupráce o zvýhodněném členství v ALPENVEREIN.CZ pro členy ČHS. Forma tzv. kombinovaného členství Alpenverein a ČHS byla v minulých letech velmi vyhledávaná, členská základna ČHS se díky kombinovanému členství navýšila z původních cca 8000 (v roce 2009) až na dnešních cca 13500 členů. Na základě rozhodnutí vedení rakouského Alpenvereinu bude forma kombinovaného členství ukončena k 31. 12. 2015.
Pro rok 2016 nabízí společnost ALPY, nositel aktivit ALPENVEREIN.CZ, partnerství a přímou spolupráci každému jednotlivému oddílu ČHS. Na základě tohoto partnerství a přímé spolupráce získají členové partnerského oddílu ČHS členství v ALPENVEREIN.CZ za zvýhodněných podmínek.

Základní momenty tohoto partnerství a přímé spolupráce jsou jednoduché, ALPENVEREIN.CZ nabízí partnerství každému oddílu ČHS za těchto podmínek:
1. každý oddíl ČHS (i klub bez právní subjektivity), který se stane partnerem ALPENVEREIN.CZ, získává pro své členy provizní zvýhodnění za každého řádně registrovaného člena kategorie A nebo B (neplatí pro členy, kteří mají členství zdarma) i za kategorii mládež – toto provizní zvýhodnění bude zasíláno na účet oddílu ČHS na základě poslané faktury.
2. oddíl ČHS, který o partnerství projeví zájem a stane se partnerem, zveřejní na svých webových stránkách nebo ve svých klubových informacích logo ALPENVEREIN.CZ – logo bude dokladem partnerství
3. pokud se oddíl ČHS pro tuto spolupráci rozhodne, může na svých webových stránkách umístit on-line přihlášku do ALPENVEREIN.CZ. Přihlášku je možné vybavit i logotypem oddílu. Za každého člena získaného do ALPENVEREIN.CZ přes tuto přihlášku získává partnerský oddíl další provizi pro své členy.
4. současně má takovýto oddíl možnost přihlásit se k odběru časopisu lidé&HORY za zvýhodněných podmínek - předplatné časopisu na rok 2016 bude se slevou 40 %, tj. za celoroční předplatné zaplatí oddíl částku 258 Kč (vychází 6x za rok)
5. každý člen oddílu ČHS získá současně rozsáhlý systém výhod, které jsou zveřejněny na stránkách www.alpenverein.cz a v katalogu ALPSKÝ KLUB – ALPENVEREIN 2016. Součástí těchto výhod je i unikátní on-line registrační systém vč. Provizorního průkazu ALPENVEREIN.CZ a úplný servis při nehodě.
6. jednou z vyhledávaných výhod je i sleva při prodeji map a průvodců ve specializované prodejně MAPIS v Praze 5 ve výši 12 %. Sleva zůstává zachována i při objednávkách na dobírku.


Pokud se oddíl ČHS k nabízenému partnerství s ALPENVEREIN.CZ rozhodne, je možné poslat souhlasné stanovisko emailem. Na této adrese bude probíhat i další komunikace s každým partnerským oddílem ČHS.

Toto oslovení oddílů ČHS z naší strany bylo projednáno s vedením ČHS (J. Bloudek a P. Resch) dne 12. 11. 2015.

Registrace i úhrady členství pro partnerské oddíly budou probíhat stejným způsobem jako v minulých letech v případě kombinovaného členství.
registrace - obnova
členské příspěvky
výhody členství
počasí
soutěž
mapy AV
lidé&HORY
Berg Auf

Aktuality

na webu MFA byl zveřejněn nabitý program
nový web, on-line rezervace vstupenek se slevou, finální program již brzy ...
ceny na rok 2018, akce pro nové členy od 1.9.2017
David Lama, Peter Habeler, filmové premiéry, odborný kongres...
Ve středu 21. června 2017 se v hotelu Petr v Praze 5 uskutečnilo slavnostní shromáždění nově vzniklého Českého odboru Slovinského planinského družstva 2017.

Partneři