SPOLUPRÁCE S ČESKÝM HOROLEZECKÝM SVAZEMNABÍDKA SPOLUPRÁCE PRO ODDÍLY ČHS
A ZVÝHODNĚNÉ ČLENSTVÍ V ALPENVEREIN.CZ

V roce 2009 byla mezi ALPY, zástupcem rakouského Alpenvereinu v ČR (sekce 608 Praha-Innsbruck), a ČHS domluvena spolupráce o zvýhodněném členství v ALPENVEREIN.CZ pro členy ČHS. Forma tzv. kombinovaného členství Alpenverein a ČHS byla v minulých letech velmi vyhledávaná, členská základna ČHS se díky kombinovanému členství navýšila z původních cca 8000 (v roce 2009) až na dnešních cca 13500 členů. Na základě rozhodnutí vedení rakouského Alpenvereinu bude forma kombinovaného členství ukončena k 31. 12. 2015.
Pro rok 2016 nabízí společnost ALPY, nositel aktivit ALPENVEREIN.CZ, partnerství a přímou spolupráci každému jednotlivému oddílu ČHS. Na základě tohoto partnerství a přímé spolupráce získají členové partnerského oddílu ČHS členství v ALPENVEREIN.CZ za zvýhodněných podmínek.

Základní momenty tohoto partnerství a přímé spolupráce jsou jednoduché, ALPENVEREIN.CZ nabízí partnerství každému oddílu ČHS za těchto podmínek:
1. každý oddíl ČHS (i klub bez právní subjektivity), který se stane partnerem ALPENVEREIN.CZ, získává pro své členy provizní zvýhodnění za každého řádně registrovaného člena kategorie A nebo B (neplatí pro členy, kteří mají členství zdarma) i za kategorii mládež – toto provizní zvýhodnění bude zasíláno na účet oddílu ČHS na základě poslané faktury.
2. oddíl ČHS, který o partnerství projeví zájem a stane se partnerem, zveřejní na svých webových stránkách nebo ve svých klubových informacích logo ALPENVEREIN.CZ – logo bude dokladem partnerství
3. pokud se oddíl ČHS pro tuto spolupráci rozhodne, může na svých webových stránkách umístit on-line přihlášku do ALPENVEREIN.CZ. Přihlášku je možné vybavit i logotypem oddílu. Za každého člena získaného do ALPENVEREIN.CZ přes tuto přihlášku získává partnerský oddíl další provizi pro své členy.
4. současně má takovýto oddíl možnost přihlásit se k odběru časopisu lidé&HORY za zvýhodněných podmínek - předplatné časopisu na rok 2016 bude se slevou 40 %, tj. za celoroční předplatné zaplatí oddíl částku 258 Kč (vychází 6x za rok)
5. každý člen oddílu ČHS získá současně rozsáhlý systém výhod, které jsou zveřejněny na stránkách www.alpenverein.cz a v katalogu ALPSKÝ KLUB – ALPENVEREIN 2016. Součástí těchto výhod je i unikátní on-line registrační systém vč. Provizorního průkazu ALPENVEREIN.CZ a úplný servis při nehodě.
6. jednou z vyhledávaných výhod je i sleva při prodeji map a průvodců ve specializované prodejně MAPIS v Praze 5 ve výši 12 %. Sleva zůstává zachována i při objednávkách na dobírku.


Pokud se oddíl ČHS k nabízenému partnerství s ALPENVEREIN.CZ rozhodne, je možné poslat souhlasné stanovisko emailem. Na této adrese bude probíhat i další komunikace s každým partnerským oddílem ČHS.

Toto oslovení oddílů ČHS z naší strany bylo projednáno s vedením ČHS (J. Bloudek a P. Resch) dne 12. 11. 2015.

Registrace i úhrady členství pro partnerské oddíly budou probíhat stejným způsobem jako v minulých letech v případě kombinovaného členství.
registrace - obnova
členské příspěvky
výhody členství
počasí
soutěž
mapy AV
lidé&HORY
Berg Auf

Aktuality

statistiky vývoje členské základny rakouského Alpenvereinu za rok 2017
19 výherců obdrželo hodnotné ceny od partnerů soutěže
spustili jsme nový on-line systém pro objednávky předplatného časopisů lidé&HORY a TURISTA

Partneři