Alpský klub - kurzy a kempy v roce 2013Všechny akce jsou rozděleny na

KLUBOVÉ AKCE (tzv. KEMPY)
a
KURZY
ZÁKLADNÍ INFORMACE O KURZECH A KLUBOVÝCH AKCÍCH

Na následujících stránkách předkládáme poměrně rozsáhlou nabídku dvou typů akcí - kurzů a klubových akcí. Kurzy jsou koncipovány především jako akce vzdělávacího charakteru a jsou určeny pro všechny ty zájemce, kteří si chtějí osvojit nebo prohloubit teoretické znalosti a především praktické dovednosti v jednotlivých alpinistických disciplinách. Klubové akce pořádáné ve spolupráci s časopisem lidé&HORY jsou určeny širokému spektru zájemců o jednotlivé druhy horských aktivit.
Novinkou u kurzů a klubových akcí na rok 2013 je poměrně široká spolupráce s českou školou horských vůdců HUDY MOUNTAIN GUIDE (HMG). V roce 2013 bude probíhat spolupráce i s dalšími českými horskými vůdci s licencí UIAGM, kteří jsou sdruženi v Asociaci českých horských vůdců (CMGA). Pokračovat bude rovněž spolupráce se zavedenými partnery z Rakouska. Takovými dlouholetými partnery jsou Bergsteigerschule Innsbruck, Outdoor Leadeership Bad Goisern, Bergsteigerschule Kals a některá další střediska horských vůdců. Mnoho kurzů i klubových akcí budou po odborné stránce zajišťovat i vyškolení instruktoři OEAV. Partnerství s HMG i s dalšími vůdci je vyznačeno u každé vypsané akce.U vypsaných akcí je se všemi partnery domluvena následující vzájemnost:

CK ALPY zajišťuje u všech vypsaných akcí kompletní servis před zahájením kurzu nebo klubové akce. Do tohoto servisu patří vypsání a zveřejnění programu akce v katalogu a na webstránkách www.alpy.cz, www.alpenverein.cz resp. www.lideahory.cz, přijímání přihlášek, průběžné informování o akci, o výstroji i výzbroji, o pojištění každého účastníka či zájemce, o ubytování. Do tohoto servisu rovněž patří komunikace se zájemci i přihlášenými, přijímání plateb za účast na akci i zasílání poslední pokynů před odjezdem nebo zahájením akce.

Horští vůdci zajišťují servis při akci tj. v místě srazu přebírají účastníky akce, na místě akce zajišťují odborné vedení, jsou garanty programové a odborné náplně akce a bezpečného průběhu kurzu nebo klubové akce, řeší komunikaci s účastníky v místě konání kurzu, v případě nutnosti organizují i záchrannou akci a komunikaci s týmem záchranářů.


Partneři Alpského Klubu Alpenverein Praha
registrace
členské příspěvky
výhody členství
počasí
soutěž
mapy AV
lidé&HORY
Berg Auf

Aktuality

mezi 12 nejlepšími chatami ve Slovinsku
Alpy skiopening Pitztal, 12. - 15.11., 3. - 6.12., Alpy skiopening Tauplitz, 10. - 13.12., 17. - 20.12., slevy pro stávající klienty a členy alpenverein.cz
celovečerní film o Radku Jarošovi, sleva pro členy ALPENVEREIN.CZ
Peter Habeler Runde - Zillertálské Alpy s P.Habelerem
ohlédnutí za oslavami + odkaz na video

Partneři