Novinky

Statistické údaje o členství v ÖAV v roce 2016ČLENSKÁ ZÁKLADNA ÖAV V ROCE 2016

Počet členů Rakouského Alpenvereinu se zvýšil i v roce 2016 - půlmilionová hranice registrovaných členů byla překročena o 21 575 členů. ÖAV měl tedy k 31.12.2016 celkem 521 575 členů. Každoroční poměrně významný trend nárůstu členské základny pokračoval tedy i v roce 2016, v roce 2016 vstoupilo do řad ÖAV celkem 18 937 nových členů, nárůst činil 3,6 %. Od roku 2010 (399 703 členů) tj. během posledních šesti let se v ÖAV registrovalo více než 121 000 nových členů, od roku 2005 se počet členů zvýšil o neuvěřitelných 203 851 nových členů.

Největší počet registrovaných je ve Vídni (v 10 sekcích je organizováno 119 322 členů), ve Vídni byl zaznamenán i největší přírůstek nových člen (5 702 členů) - nárůst 5 %. Za Vídní následuje tradičně Tyrolsko (ve 32 sekcích je více než 106 102 členů), nárůst 2380 členů tj. 2,3 %. V nejmenší spolkové zemi Burgenland (2 sekce) bylo registrováno 175 nových členů, nárůst 7,8 %, celkem je zde 2428 členů. Ve dvou samostatných zahraničních sekcích (Britannia a Flandry) je registrování 24 174 členů.

Největší sekcí je stejně jako v letech 2014 a 2015 sekce Innsbruck, která jediná překročila hranici 50 000 členů (celkem 51 538 členů); počet členů této sekce tvoří 9,89 % všech registrovaných v ÖAV. Na druhé a třetí pozici jsou vídeňské sekce Edelweiss (49 658 členů) a Austria (39 950 členů). Mezi dvanáct největších sekcí ÖAV patří dále Sektion Vorarlberg (24 362 členů), další vídeňská sekce Gerbirgsverein (24 002), Sektion Salzburg (21 224), Sektion Linz (20 694), Sektion Graz (17 919), Sektion Britania z Velké Británie (13 325), Sektion Klagenfurt (12 791), belgická sekce Flandern (10 849) a Zweig Villach (7 152). Zajímavostí tedy je, že jediné dvě samostatné zahraniční sekce Britania a Flandern se počtem členů posunuly mezi dvanáct největších sekcí ÖAV.

Největší přírůstek členů v roce 2016 je registrován v sekci Edelweis (+2 562 členů), na druhé pozici je další vídeňská sekce Austria (+2 457), třetí je Sektion Britania (+1 612 členů), čtvrtá v pořadí je pak sekce Innsbruck (+961) a na pátém místě skončila sekce Salzburg (+908).

V ÖAV je registrováno 43,7 % žen a 56,3 % mužů. Průměrný věk členů ÖAV je 42,8 let. Nejmenší sekcí ÖAV je s počtem 139 členů sekce St. Wolfgang (Horních Rakousko), před ní je sekce Köflach ve Štýrsku (141 členů), 166 členů má třetí nejmenší sekce Defereggen z Východního Tyrolska.

Jako hlavní důvody zájmu o členství a nárůstu členské základny uvádí členové zájem a nadšení pro horské sporty a pohyb v horách, klubová činnost a partnerství s podobně smýšlejícími lidmi, výhody a slevy při ubytování na horských chatách, slevy v posilovnách a v lezeckých centrech a pak také pojištění volnočasových aktivit, které je součástí členství.


ČLENSTVÍ V ALPENVEREIN.CZ V ROCE 2016

K 31. 12. 2016 bylo u ALPENVEREIN.CZ, českého zástupce sekce Innsbruck, registrováno 26 983 členů. Oproti roku 2015 se počet členů zvýšil o 492, ve srovnání s rokem 2013 je počet registrovaných členů vyšší o 4144. Trvale rostoucí zájem o členství v ÖAV dokládá i další srovnání - k 31. 12. 2010 bylo u ALPENVEREIN.CZ registrováno 17 408, za poslední šest let tedy narostl počet členů o 9 575 členů. Zájem o členství pokračuje i v tomto roce 2017 - od 1.9. do 31. 12. 2016 se u ALPENVEREIN.CZ registrovalo 5 639 členů.

Průměrný věk členů ALPENVEREIN.CZ je 42,9 let. Zájem o členství dokládá i počet registrovaných rodin - v databázi je registrováno 1426 rodin z Česka i ze Slovenska, počet členů rodiny se přitom pohybuje od 2 do 7 členů.

Hlavním důvodem nárůstu registrací v Česku je pojištění rizikových a volnočasových aktivit, které je součástí členství, v posledních dvou letech k tomu přistoupil i unikátní on-line registrační systém vč. institutu Provizorního členského průkazu. V posledních několika letech významně více českých členů ÖAV využívá slevy při ubytování na chatách v Alpách.registrace - obnova
členské příspěvky
výhody členství
počasí
soutěž
mapy AV
lidé&HORY
Berg Auf

Aktuality

statistiky vývoje členské základny rakouského Alpenvereinu za rok 2017
19 výherců obdrželo hodnotné ceny od partnerů soutěže
spustili jsme nový on-line systém pro objednávky předplatného časopisů lidé&HORY a TURISTA

Partneři