Novinky

Kombinované členství AV + ČHS na rok 2015KOMBINOVANÉ ČLENSTVÍ AV+ČHS NA ROK 2015 A SPOLUPRÁCE ALPY - ČHS


V listopadu 2014 došlo k mezi ALPY spol. s r.o. a ČHS k dohodám o partnerství při poskytování kombinovaného členství na rok 2015. Na základě těchto dohod bude ALPY poskytovat a zajišťovat členství v AV a v ČHS, platnost dohod začíná 1. 12. 2014. Od 1. 12. 2014 bude registrace kombinovaného členství možná i prostřednictvím on-line registračního systému alpenverein.cz, který je ve správě ALPY.

Pro kombinované členství na rok 2015 je výše členských příspěvků určena následující tabulkou:


kategorie členství, výše členských poplatků v Kč AV 2015 ČHS 2015 AV + ČHS 2015
kat.A 1 610 400 2 010
kat.B - partneři kat.A 1 240 400 1 640
kat.B - senioři 1 240 0 1 240
kat.B - vdova/ec, zdr.postižení 1 240 400 1 640
kat.B - junioři 1 240 300 1 540
kat.C - děti a mládež do 18 let 680 100 780
kat.C - děti a mládež do 18 let, jeden rodič člen ČHS 680 0 680
rodina s dětmi do 18 let 2 850 800 3 650
rodič samoživitel s dětmi do 18 let 1 610 400 2 010


Na základě výše zmíněných dohod pověřil ČHS společnost ALPY spol. s r. o. vyplácením finančního daru, který ČHS bude poskytovat každému zájemci o kombinované členství registrovanému prostřednictvím systému alpenverein.cz. Dar získá ten zájemce, který provede úhradu příspěvků do AV a do ČHS najednou. Výše tohoto daru pro jednotlivé kategorie členství je uvedena v následující tabulce:


kategorie členství dar od ČHS
kat.A 240
kat.B - partneři kat.A 180
kat.B - senioři 0
kat.B - vdova/ec, zdr.postižení 180
kat.B - junioři 80
kat.C - děti a mládež do 18 let 35
kat.C - děti a mládež do 18 let, jeden rodič člen ČHS 0
rodina s dětmi do 18 let 420
rodič samoživitel s dětmi do 18 let 240

Kromě výše uvedených dohod probíhá několikaletá spolupráce mezi ALPY spol. s r.o. a ČHS resp. mezi Lidé&Hory s.r.o. a ČHS i v dalších oblastech vzájemného působení. Mezi uvedenými stranami je podepsána Smlouva o spolupráci týkající se projektu HOROLEZEC ROKU a Dohoda o spolupráci při mediálním partnerství.


Informace o členství a pojištění najdete zde
Informace o způsobu úhrady a registrace najdete zde
Členské příspěvky najdete zde

registrace - obnova
členské příspěvky
výhody členství
počasí
soutěž
mapy AV
lidé&HORY
Berg Auf

Aktuality

pro čtenáře časopisů lidé&HORY a Turista a pro členy Alpenverein.cz
statistiky vývoje členské základny rakouského Alpenvereinu za rok 2017
19 výherců obdrželo hodnotné ceny od partnerů soutěže

Partneři