Novinky

Celosvětově platné pojištění pro členy AlpenvereinuUnikátní systém pojištění, které je součástí členství v rakouském Alpenvereinu, zůstává zachován i pro příští období. Od 1. 1. 2018 dochází ale k některým upřesněním a úpravám, které platí jak pro rakouské, tak také pro zahraniční členy ÖAV.

Mezi takovéto úpravy patří např.:
- servisní společnost TAA, která zajišťuje nonstop servis bezprostředně po nehodě, bude od 1.1.2018 nahrazena novou společností Europ Assistance. Kontakt na Europ Assistance je uveden na každém členském průkazu ÖAV.
- výdaje za nezbytné lékařské ošetření při pobytu v nemocnici budou hrazeny přímým vyúčtováním do výše pojistné částky pouze v případě, bude-li v nemocnici předložen Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC karta). Předkládat EHIC průkaz se tedy stává povinností. Pokud postižený člen ÖAV v nemocnici EHIC kartu nepředloží, bude za lékařské ošetření uhrazeno maximálně 750 EUR.
- byl upřesněn typ nemocnice v návaznosti na úhradu prokázaných výdajů za nezbytné lékařské ošetření v těchto zařízeních. Uhrazeny budou výdaje za pobyt pouze ve standardních veřejných nemocnicích (nikoliv nadstandardních ústavech nebo v sanatoriích) a to jak v Rakousku, tak i mimo Rakousko. Nebude-li ale možné z důvodů naléhavosti hospitalizace vyhledat veřejnou nemocnici nebo nebude-li pojištěný moci ovlivnit výběr nemocnice, budou uhrazeny odůvodněné výdaje za nezbytné lékařské ošetření také při pobytu v jiné než ve veřejné nemocnici. Tato povinnost pojistitele ale zaniká v okamžiku, ke kterému lze z lékařského hlediska provést převoz do veřejné nemocnice.
- pojištění odpovědnosti za škodu platí pro Evropu a zůstává zachována až do výše 3 mil. EUR. Krytí se vztahuje na povinnost náhrady škody na zdraví a na majetku. Spoluúčast postiženého v případě škody na majetku je nově definována částkou 200 EUR.
- trestněprávní ochrana platí pro Evropu a zůstává zachována až do výše 35 000 EUR. Pojistné krytí je nově definováno a vztahuje se na trestní řízení u soudu od okamžiku žaloby a na trestní řízení u správního orgánu od okamžiku zahájení stíhání.
- nově je definována právní ochrana v případě náhrady škody v Evropě s nároky na náhradu škody po nehodách s újmou na zdraví až do výše max. 500 EUR za poj. událost. Toto pojistné krytí se vztahuje na právní výdaje za poradenství při uplatňování nároků na náhradu škody v případě událostí spojených s újmou na zdraví. Toto pojistné krytí se nevztahuje na náhradu majetkové újmy.
- u těchto tří posledně vyjmenovaných kategorií pojištění je nově definován pojem Evropa. Evropa je v tomto případě chápána geograficky a zahrnuje také Island, Grónsko, Špicberky, ostrovy ve Středozemním moři, Kanárské ostrovy, Madeiru, Kypr, Azory, jakož i asijskou část Turecka a současné i bývalé státy Sovětského svazu.
- od 1.1.2018 platí, že pojištění je platné do 6000 m. Pokud bude program cesty obsahovat výstup na sedlo nebo na vrchol, který přesahuje výšku 6000 m, je nutné se připojistit. Členové ÖAV mohou v tomto případě využít nabídky pojišťovny Europäische Reiseversicherung a mohou uzavřít samostatné pojištění tzv. Alpenverein Premium Einzelreiseschutz, které bude platné pro výšky nad 6000 m. Připojištění Alpenverein Premium Einzelreiseschutz je již 2 roky funkční on-line i na stránkách www.alpenverein.cz.
- od 1.1.2018 platí, že pojištění není platné při cestách do Arktidy (destinace za severním polárním kruhem), Antarktidy (destinace za jižním polárním kruhem a do Grónska.

Aktuální česká verze a úplné znění podmínek celosvětově platného pojištění v češtině, které je součástí členství v Alpenvereinu a které je označováno jako AWS (Alpenverein Weltweit Service), najdete na http://www.alpenverein.cz/pojisteni/
I nadále platí, že členové ÖAV registrovaní v systému ALPENVEREIN.CZ budou mít u společnosti ALPY spol. s r.o. v případě nehod a úrazů zajištěno kompletní poradenství a celoroční informační servis ve stejném rozsahu jako dosud.


registrace - obnova
členské příspěvky
výhody členství
počasí
soutěž
mapy AV
lidé&HORY
Berg Auf

Aktuality

statistiky vývoje členské základny rakouského Alpenvereinu za rok 2017
19 výherců obdrželo hodnotné ceny od partnerů soutěže
spustili jsme nový on-line systém pro objednávky předplatného časopisů lidé&HORY a TURISTA

Partneři